Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 21 (GRUDZIEŃ 2001)

 

POLSKA KOMISJA KENDO
Członek Międzynarodowej i Europejskiej Federacji Kendo

Siedziba: 94-316 Łódź, ul. Saperów 1A
tel./fax (0-42) 634-70-84, 634-01-38; e-mail: kendo@kendo.pl

Sekretarz: 02-776 Warszawa, ul. Dereniowa 9 m.21
tel. (0-22) 644 69 64; e-mail: witek@manga.com.pl

http:// www.kendo.pl
logo

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA KENDO

Przedruk "Internetowego Biuletynu Kendo" nr 7 (14)
listopad-grudzień 2001

Dzień dobry,
Dziś miałem przede wszystkim zająć się wizytą japońskich mistrzów, lecz wydarzenia ostatnich dni spowodowały, że to wydanie Biuletynu można bez przesady nazwać wydaniem nadzwyczajnym, bowiem po dwudziestu ośmiu latach od założenia pierwszej sekcji, powstał Polski Związek Kendo.

Polski Związek Kendo jest siedemdziesiątym pierwszym związkiem sportowym zarejestrowanym w Rzeczpospolitej Polskiej i został powołany na mocy decyzji Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 18 października br. Kongres założycielski Związku odbył się w Warszawie, w dn. 9 grudnia 2001 roku, z udziałem delegatów klubów i sekcji kendo z całej Polski, działających dotychczas pod egidą Polskiej Komisji Kendo. Obradom przewodniczył Adam Twardy z Kalisza, a sekretarzem kongresu wybrano Konrada Szczeparę z Łodzi. Na kongres zaproszono także dra Mieczysława Bigoszewskiego, przewodniczącego Komisji Międzynarodowej Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zarazem przewodniczącego rządowej Rady do spraw Dalekowschodnich Sportów i Sztuk Walki.

Spotkanie otworzył członek Komitetu Założycielskiego Polskiego Związku Kendo, Włodzimierz Małecki, który przedstawił dotychczasowe dokonania Komitetu i ogólne informacje o działalności kendo w Polsce. Dalsze obrady trwały dosyć długo, lecz przebiegały w spokojnej i rzeczowej atmosferze. Jednogłośnie przyjęto uchwałę numer pięć, powołującą Polski Związek Kendo z siedzibą w Łodzi, działający w oparciu o statut Polskiego Związku Kendo.

Następnie, w tajnych głosowaniach, dokonano wyboru Prezesa, członków Zarządu Polskiego Związku Kendo oraz członków Komisji Rewizyjnej.
Prezesem Polskiego Związku Kendo został wybrany jednogłośnie Włodzimierz Małecki (3 dan) z Łodzi.

Skład Zarządu:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Z dniem powołania, Polski Związek Kendo przejął od Polskiej Komisji Kendo obowiązki reprezentowania interesów polskich zawodników, instruktorów, sędziów, działaczy i miłośników kendo, iaido, jodo i naginata na forum krajowym i międzynarodowym. Polska Komisja Kendo weszła w skład Polskiego Związku, jako jednostka organizacyjna (osoba prawna) skupiająca grono osób ćwiczących w/w sztuki walki w sekcjach nie posiadających statusu klubu sportowego.

Oficjalny protokół Kongresu Założycielskiego Polskiego Związku Kendo zostanie rozesłany wszystkim kierownikom i szefom klubów i sekcji przez sekretarza Kongresu, Konrada Szczeparę. Mnie pozostaje jedynie złożyć gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy choć trochę przyczynili się do tego, że kendo, iaido, jodo i naginata stały się dla Polaków czymś więcej niż egzotycznym słowem.

Los sprawił, że powołanie Polskiego Związku Kendo niemal zbiegło się w czasie z długo oczekiwaną przez nas wizytą sześciu japońskich mistrzów z Wszechjapońskiej Federacji Kendo (ZNKR). Delegacja przybyła w składzie:

Pierwsze treningi kendo i iaido odbyły się w niedzielę, 2 grudnia, w Warszawie w głównej hali Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji, przy Siennickiej 40. Ogromna sala ledwie pomieściła wszystkich zawodników, przybyłych niemal z każdego zakątka Polski, a nawet z Ukrainy. Trening popołudniowy, połączony z pokazem iaido i Nihon Kendo Kata, zgromadził także pokaźną liczbę widzów oraz dziennikarzy. Wieczorem, w gościnnym pubie "Relax - Złoty Król" odbyło się powitalne przyjęcie dla japońskich gości.

W poniedziałek, po spotkaniu z Ambasadorem Japonii w Polsce, delegacja przejechała na dalsze treningi do najstarszego ośrodka kendo w Polsce, czyli do Łodzi. Tam też, oprócz pokazów kendo, iaido, jodo i Nihon Kendo Kata, po raz kolejny odbyły się egzaminy na stopnie mistrzowskie dan (1-3). Poziom egzaminów, co podkreślali sędziowie i obserwatorzy, był niezwykle wysoki. Oto wyniki:

Na 1 dan (shodan) zdali:

2 dan (nidan): 3 dan (sandan)

Wizyta japońskich mistrzów trwała zaledwie trzy dni, ale na pewno pozostawiła trwały ślad w pamięci wszystkich tych, którzy mieli chęć i okazję do wzięcia udziału we wspólnych spotkaniach i treningach. Przy okazji, stała się dodatkowym akcentem, znaczącym przełomowy moment w historii kendo w Polsce. Warto tu bowiem wspomnieć, że pierwsze próby utworzenia Polskiego Związku Kendo podejmował już w latach siedemdziesiątych "ojciec" polskich sekcji, Takao Mizushima. Wprawdzie nie zdołał pokonać ówczesnych urzędników, ale swoim uczniom przekazał wolę walki. Dziękujemy, Takao!

Witold Nowakowski


Przedruk "Internetowego Biuletynu Kendo" nr 8 (15)
Grudzień 2001
Wydanie świąteczno-noworoczne

Dzień dobry,
Wszystkim zawodnikom, instruktorom, działaczom, miłośnikom i przyjaciołom kendo, iaido, jodo i naginata, w imieniu Polskiego Związku Kendo oraz własnym, składam najszczersze i najserdeczniejsze życzenia Wesołych Świąt i rzeczywiście udanego nadchodzącego roku 2002. Uporu w treningach i nigdy nie słabnącej miłości do miecza!

Witold Nowakowski
Sekretarz Polskiego Związku Kendo

A skoro już o mieczu mowa…
Kilka miesięcy temu, Hiroshi Sasada poprosił mnie o przetłumaczenie drobnego fragmentu książki napisanej przez jego trenera, pana Otsuka (7 dan). Ciekawy to fragment, choćby z tego względu, że pisany z punktu widzenia Japończyka. Postanowiłem zatem, przy okazji Świąt, udostępnić go wszystkim, z nadzieją, że pod choinką każdy z nas znajdzie wolną chwilę na pewne przemyślenia.


Kendo to w pewnym sensie zjawisko kulturowe, korzystające ze zbroi i bambusowego miecza (shinai). Powiada się, że bambusowy miecz musi być traktowany jak prawdziwy, rzecz jasna z uwzględnieniem istniejących warunków społecznych. W rezultacie dochodzi do tego, że niektórzy z nas traktują walkę bambusowym mieczem jako coś gorszego od "poważnej" drogi miecza.

Czy jednak "poważny" zawsze znaczy "prawdziwy"? Starcie na śmierć i życie rozgrywane jest raczej na ślepo. Co więcej, odpowiednią taktyką można zupełnie zmylić przeciwnika. Całe przygotowanie do walki prawdziwym mieczem jest w istocie rzeczy przygotowaniem do zabójstwa. Nie da się zatem na treningu w pełni osiągnąć wyznaczonego celu. Jeżeli zaś poprzestaniemy tylko na podstawach, cały cykl szkoleniowy ulega wypaczeniu.

Z drugiej strony, nikt nie ginie od uderzenia bambusowym mieczem, a zatem tu dopiero można mówić o prawdziwym treningu. Można powtarzać pewne elementy, wygrywać lub przegrywać - i w ten sposób przyswajać sobie odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, niedostępne podczas ćwiczeń wyłącznie prawdziwym mieczem.

Moim zdaniem, we współczesnym świecie konieczne jest ścisłe rozróżnienie pomiędzy walką mieczem i tak zwanym shinai-kendo.

  1. Dzisiejsze kendo polega wyłącznie na walce bambusowym mieczem.
  2. Zawodnicy nie są samurajami, a samuraje nie ćwiczyli kendo.

I to warto mieć na względzie, rozwiązując pozostałe problemy.

Tadayoshi Otsuka


A teraz mała noworoczna niespodzianka…

MINI-KONKURS NA NAJLEPSZĄ POLSKĄ STRONĘ INTERNETOWĄ POŚWIĘCONĄ KENDO!

Jaka to będzie strona, zadecydujecie sami. Liczy się przede wszystkim udział w dobrej zabawie. Można głosować zarówno na strony klubowe, jak i prywatne, poświęcone japońskiej szermierce (czytaj oczywiście: kendo, iaido, jodo lub naginata). Twórca (twórcy) tej strony, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzymają shinai i książkę "Kendo" Hiroshiego Ozawy z autografami polskich yudansha! A wśród wszystkich uczestników konkursu zostaną rozlosowane drobne upominki, rzecz jasna związane z Japonią.

Na zgłoszenia czekam do 31 stycznia, lecz już w kolejnym biuletynie podam pierwszy ranking. Udanego surfowania!

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.