Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 12 (CZERWIEC 2000)

Chi Kung

"SHAOLIN YI GIN JING"
SHAOLIN CHI KUNG - CZĘŚĆ TRZECIA
Sławomir Pawłowski

"Shaolin Yi Gin Jing", czyli "Księga Przemiany Ścięgien" opisuje i ilustruje zbiór ćwiczeń psychofizycznych stworzonych przez Bodhidharmę (Da Mo), po jego dziewięcioletnim okresie odosobnienia i medytacji, jakim oddawał się zamieszkując samotnie w górskiej jaskini, w pobliżu klasztoru Shaolin. Z czasem ćwiczenia te zostały rozwinięte przez shaolińskich mnichów, stając się jednym z głównych filarów pro zdrowotnych ćwiczeń uprawianych w klasztorze Shaolin, określanych wspólną nazwą "Shaolin Chi Kung".

Dzięki systematycznej praktyce Y Gin Jing, u ćwiczącego nastąpi korzystna przemiana ścięgien poprzez ich fizyczne wzmocnienie, rozwój wielkości i elastyczności mięśni szkieletowych, a przez to ogólny wzrost siły fizycznej organizmu, uzyskanie równowagi emocjonalnej, zwiększenie witalności. Wzmocni się duch (tj. odwaga, pewność siebie, zdecydowanie itp.), zwiększy się ilość energii "Chi" w organizmie oraz polepszy się jej cyrkulacja we wszystkich kanałach (meridianach) ciała, wzmocnieniu ulegną funkcje wszystkich organów wewnętrznych, rozwiną się apetyt i metabolizm. Wszystkie w/w zmiany dadzą ćwiczącemu w sumie spokój ducha, dobre zdrowie i długie życie.

Poniżej przedstawiam wraz ze skrótowymi opisami ruchów rozwiniętą przez mnichów shaolińskich formę "Shaolin Yi Gin Jing":

PRZYGOTOWANIE: (rys. 1)
Stań prosto z uwagą skupioną na stopach. Stopy są ustawione przy sobie, oddech spokojny i naturalny, koniec języka dotyka górnego twardego podniebienia jasny ustnej.

rysunek 1 - 8 kB

Rysunek 1

Ćwiczenie 1: "WEITUO ukazuje przestrzeń" (rys. 2)
Skoncentruj się i odetchnij trzy razy. Odsuń lewą stopę lekko w bok i złącz pięty. Unieś ręce i złącz palce dłoni przed klatką piersiową. Odetchnij trzy razy, a następnie połóż dłonie na klatce piersiowej z lekko zgiętymi palcami. Patrz naprzeciwko siebie i pozostań nieruchomo przez okres trzydziestu oddechów.

rysunek 2 - 11 kB

Rysunek 2

Ćwiczenie 2: "WEITUO ukazuje przestrzeń" (rys. 3)
Opuść język do naturalnego położenia naturalnie oddychając. Powoli rozłóż ręce z dłońmi skierowanymi w przód, utrzymując ręce na jednej linii z ramionami. Unieś pięty w górę stając na czubkach palców stóp. Utrzymuj tą pozycję przez okres piętnastu oddechów, spoglądając prosto przed siebie.

rysunek 3 - 10 kB

Rysunek 3

Ćwiczenie 3: "WEITUO ukazuje przestrzeń" (rys. 4)
Weź głęboki oddech, a następnie powoli unieś ręce w górę, naciskając uniesionymi dłońmi nad głową ku górze. Zaciśnij zęby z językiem dotykającym twardego górnego podniebienia, kierując w tym samym czasie koncentrację umysłu z dolnego "Dan Tien" do klatki piersiowej.

rysunek 4 - 10 kB

Rysunek 4

Ćwiczenie 4: "Unieś w górę gwiazdę" (rys. 5 i 6)
Weź głęboki oddech i opuść pięty na podłoże. Opuść ręce bokiem w dół i naciskaj mocno ku dołowi. Z uniesionymi palcami dłoni podnieś prawą rękę ponad głowę, obróć głowę spoglądając w prawo. Utrzymując naturalny oddech, zmień powoli pozycję rąk na odwrotną, obróć głowę spoglądając w lewo.

rysunek 5 - 8 kB rysunek 6 - 9 kB

Rysunek 5

Rysunek 6

Ćwiczenie 5: "Przeciągający się byk" (rys. 7 i 8)
Weź głęboki oddech. Przesuń prawą stopę o krok w lewo i skręcając ciało przyjmij pozycję "łuku i strzały". Mając otwartą prawą dłoń, wznieś prawą rękę przed sobą ku górze, lewa dłoń z tyłu za biodrem. Przyciągnij dłonie do klatki piersiowej zamykając je jednocześnie w pięści i przenieś prawą pięść opuszczając najpierw nieco w dół - w przód, a lewą unosząc nieco w górę - w tył. Odwrotnym ruchem powróć do poprzedniej postawy otwartych dłoni (z prawą dłonią przed sobą, a lewą za biodrem). Całą uwagę skoncentruj na prawej dłoni. Utrzymuj tę postawę przez okres 15 oddechów. Wykonaj lewą nogą krok w przód i skręć ciało nieznacznie w prawo. Wykonaj te same ruchy na przeciwną stronę i utrzymuj ciało w postawie otwartej dłoni przez okres piętnastu oddechów z uwagą skupioną na lewej dłoni.

rysunek 7 - 14 kB rysunek 8 - 14 kB

Rysunek 7

Rysunek 8

Ćwiczenie 6: "Rozpościeranie skrzydeł" (rys. 9)
Weź głęboki oddech, po czym zrób prawą nogą krok w lewo osiągając pozycję "napinania łuku" z zaciśniętymi pięściami umieszczonymi przy talii. Oddychaj głęboko, gniewnie spoglądając przed siebie. Otwórz pięści i otwartymi dłońmi w połączeniu z wydechem wykonaj oburącz pchnięcie. Zamknij dłonie w pięści i umieść je ponownie na talii, skręć ciało w lewo, zmień pięści w dłonie i ponownie wykonaj oburącz pchnięcie. Uwagę w trakcie ćwiczenia skoncentruj na dłoniach, odetchnij piętnaście razy.

rysunek 9 - 12 kB

Rysunek 9

Ćwiczenie 7: "Wyszarpywanie miecza" (rys. 10 i 11)
Oddychaj naturalnie. Odstaw troszeczkę w tył lewą nogę i lekko skręć w lewo. W tym samym czasie unieś prawą rękę sięgając nią za głowę, jednocześnie zamykając lewą dłoń w pięść ukryj ją za plecami. Skręć głowę w prawo i wstrząśnij ramionami i łokciami, jakby wyszarpując miecz z pochwy. Utrzymuj tę pozycję oddychając 15 razy. Podnieś powoli lewą rękę w górę za głowę, dotykając prawego ucha, opuszczając jednocześnie prawą rękę w dół i po zamknięciu dłoni w pięść, umieść ją za plecami. (Odwrotność rys. 10). Utrzymuj tę pozycję przez okres 15 oddechów.

rysunek 10 - 10 kB rysunek 11 - 11 kB

Rysunek 10

Rysunek 11

Ćwiczenie 8: "Trójstopniowe opadanie" (rys. 12)
Oddychaj naturalnie. Odsuń lewą stopę o krok w bok, przyjmując powoli pozycję "jeźdźca na koniu". Podnieś w górę prawą dłoń, jednocześnie opuszczając w dół lewą, po czym skrzyżuj dłonie przed klatką piersiową i naciśnij w dół obiema dłońmi z kciukami skierowanymi do wewnątrz ku sobie i pozostałymi palcami skierowanymi w przód, lekko na zewnątrz. Utrzymuj ciało i głowę prosto, zachowaj czujność i koncentrację z językiem dotykającym górnego twardego podniebienia przez okres trzydziestu oddechów. Stań prosto, unieś dłonie naciskając nimi przez chwilę ku górze. Zrelaksuj się i odetchnij trzydzieści razy. Wykonaj to ćwiczenie ponownie, utrzymując postawę jeźdźca i naciskając w dół również przez okres trzydziestu oddechów.

rysunek 12 - 14 kB

Rysunek 12

Ćwiczenie 9: "Chwytając zielonego smoka" (rys. 13)
Oddychaj naturalnie. Dosuń lewą nogę do prawej i powoli wstań. W tym samym czasie zamknij lewą dłoń w pięść przed klatką piersiową i umieść ją na talii. Wznieś prawą rękę z otwartą dłonią w lewo w górę, nieznacznie równocześnie skręcając ciało w lewo. Spoglądaj przed siebie. Powtórz to ćwiczenie na przeciwną stronę.

rysunek 13 - 10 kB

Rysunek 13

Ćwiczenie 10: "Głodny tygrys chwyta ofiarę" (rys. 14, 15 i 16)
Oddychaj naturalnie. Zegnij odrobinę ciało, zamknij prawą dłoń w pięść i umieść ją na talii jednocześnie unosząc lewą dłoń w prawo w górę na ukos. Pochyl ciało nieznacznie w prawo, patrząc jednocześnie w lewo. Weź głęboki oddech. Odstaw prawą nogę o krok w prawo i przyjmij pozycję "napinania łuku". Otwórz prawą pięść i opuść powoli ciało w dół opierając się dłońmi o podłoże. Biodra opuść w dół, unieś w górę piętę tylnej nogi. Unieś w górę głowę i utrzymuj tę pozycję oddychając piętnaście razy. Powoli wstań skręcając ciało w lewo i dosuwając prawą stopę do lewej oraz zamykając pięści i umieszczając je na talii. Odstaw lewą stopę w lewo i przyjmij lewą pozycję napinania łuku, po czym wykonaj na lewą stronę ćwiczenia, jak to miało miejsce poprzednio, na stronę prawą. Również tę pozycję utrzymuj przez okres piętnastu oddechów.

rysunek 14 - 11 kB rysunek 15 - 13 kB rysunek 16 - 11 kB

Rysunek 14

Rysunek 15

Rysunek 16

Ćwiczenie 11: "Skłon" (rys. 17)
Oddychaj naturalnie. Powoli wstań dosuwając prawą stopę do lewej. Zamknij dłonie w pięści i umieść je na talii. Utrzymuj tę pozycję przez jeden oddech. Przesuń lewą stopę o pół kroku w przód i skręć ciało w prawo, uzyskując pozycję ze stopami rozstawionymi na szerokość własnych bioder. Otwórz pięści i unieś dłonie w górę tak, aby dotykały się na karku za głową. Wykonaj głęboki skłon w przód i utrzymuj tę pozycję przez okres piętnastu oddechów.

rysunek 17 - 13 kB

Rysunek 17

Ćwiczenie 12: "Wyprostuj ciało" (rys. 18)
Powoli wyprostuj się i stań prosto. Zamknij pięści i umieść je na talii. Utrzymuj tę pozycję przez okres jednego oddechu. Otwórz dłonie i unieś ręce na zewnątrz ku górze, aż do umieszczenia ich ponad głową z palcami skierowanymi do wewnątrz ku sobie. Wykonaj głęboki skłon w przód opierając się dłońmi o podłoże, jednocześnie unosząc w górę pięty. Oparty na dłoniach i palcach stóp skoncentruj umysł na dolnym "Dan Tien" i utrzymuj tą pozycję przez okres trzydziestu oddechów. Powoli wyprostuj się, po czym powtórz to ćwiczenie sześć razy, za każdym razem utrzymując pozycję w głębokim skłonie przez okres trzydziestu oddechów.

rysunek 18 - 16 kB

Rysunek 18

POWRÓT: Postaw pięty na podłożu i stań prosto, jak na rys. 19. Wykonując powyższe ćwiczenia pamiętaj, aby wykonywać je w podanej powyżej kolejności, jedno po drugim.

rysunek 19 - 9 kB

Rysunek 19

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.