Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 11 (KWIECIEŃ 2000)


Chi Kung

"SHAOLIN LUOHAN ZHUANG KUNG"
SHAOLIN CHI KUNG - CZĘŚĆ II
Sławomir Pawłowski

luohan@poczta.wp.pl

" O głębokich aspektach związanych z Kung Fu należy właściwie rozmawiać w Chinach, gdyż właśnie tu powstało i istnieje prawdziwe Kung Fu. Pomimo, że jest ono w Chinach bardzo popularne, nawet tutaj trudno spotkać je na wysokim poziomie. Jest tak, gdyż obejmuje ono kompleksowo wiele dziedzin, jak różne rodzaje ćwiczeń i sposoby trenowania, wykłady teoretyczne, filozofię i inne. Jeżeli chcesz przyjechać trenować pełne Kung Fu do Chin, udaj się do klasztoru Shaolin".
Mistrz Shaolin Luohan Quan
Lin Qing Duan

Organizując w 1998 roku wyjazd do klasztoru Shaolin dla mnie oraz moich uczniów, by u mnichów doskonalić szeroko rozumiane "Shaolin Kung Fu", poczyniłem wiele starań w celu dotarcia do osoby będącej faktycznym ekspertem w dziedzinie Shaolin Chi Kung. Dzięki pomocy pana Guo Yin He z Centrum Treningowego Sztuk Walki Klasztoru Shaolin, starania te zakończyły się sukcesem. Zaaranżował on spotkanie z ex-mnichem shaolińskim Shi De Hong, uznanym mistrzem wewnętrznej sztuki świątyni Shaolin "Shaolin Luohan Zhuang Kung". Mistrz Shi De Hong do 31 roku życia zamieszkiwał jako mnich w klasztorze Shaolin, trenując przez wiele lat zewnętrzne i wewnętrzne Shaolin Kung Fu. Systemu Shaolin Luohan Zhuang Kung nauczył się od przeora Shi Su Xi, będąc jego bezpośrednim uczniem. Ten z kolei nauczył się go od swojego nauczyciela, poprzedniego przeora klasztoru mistrza Shi Zhen Xu. O praktykowanym przez siebie stylu powiedział:

" Niezbędnymi czynnościami wstępnymi dla praktyki "Shaolin Luohan Zhuan Kung" chi kung są medytacja Chan oraz studiowanie buddyjskich pism. Taką drogą podążają wszyscy początkujący mnisi. Ze względu na fakt, że wiedza na temat stylu liczy sobie setki lat , a przez wszystkie generacje była przekazywana osobiście i ustnie z mistrza na ucznia, trudno obecnie ustalić twórcę stylu. Ten rodzaj Chi Kung przekazywali sobie i praktykowali wszyscy przeorzy klasztoru na przestrzeni panowania wielu chińskich dynastii. Zgodnie z tradycją, każdy mnich-mistrz miał jedynie jednego lub dwóch uczniów, sztuka przekazywana więc była sekretnie, zgodnie z zasadą : "jeden nauczyciel - jeden uczeń". Mnisi ćwiczą w klasztorze wiele rodzajów Chi Kung, jak : Luohan Shi Ba Shou, Da Mo Yi Gin Jing, Da Mo Shi Sui Jing i inne. Jako mnich ćwiczyłem większość z nich oraz sztukę walki. Shaolin Luohan Zhuang Kunę cenię sobie najwyżej jako najlepszy z nich."

Wszelkie powszechnie opublikowane dotychczas informacje o Shaolin Kung Fu uważa on za mało wartościowe, gdyż treści naprawdę cenne przekazywane są nadal tradycyjnie, tj. wyłącznie osobiście i ustnie. Zasada ta obowiązuje bez wyjątków, dlatego prawdopodobnie nie istnieją żadne pisma na temat systemu Shaolin Luohan Zhuang Kung. W związku z tym, że istnieją w nim aż 34 różne ćwiczenia, a wykonanie każdego wymaga poświęcenia mu pewnej ilości czasu, zaleca się aby wykonywać w trakcie jednego treningu około pięciu ćwiczeń. Pozycje nieruchome powinno się praktykować co trzy dni, pozostałe można ćwiczyć codziennie.

Lista oraz charakterystyka ruchów Shaolin Luohan Zhuang Kung

1. Skręcanie sznura z konopii (Chuo Ma Sheng) [fot. 1, 2]

Podciąganie i skręcanie może wzmocnić Shan Yin Jing w rękach i wzmocnić Chi w organach wewnętrznych. Jest bardzo pomocne przy leczeniu neurastenii (tj. rozstroju nerwowego), bezsenności, zawrotów głowy i przeziębienia.
Ćwiczenie to doskonale samoczynnie zgrywa się z oddychaniem. Praktykę rozpoczynamy w lewej pozycji gong bu. Balansując pomiędzy nią a pozycją sy liou bu 30 razy silnie pocieramy prawą dłonią lewą rękę, począwszy od barku i szczytu mięśnia piersiowego, aż po palce lewej dłoni. W trakcie ćwiczenia dolna ręka mocno przylega do uda, a dłoń do kolana. Ćwiczymy, aż do odczucia ciepła w dłoniach i pocieranej ręce.

fot. 1 - 20 kB fot. 2 - 18 kB
fot. 1 fot. 2

2. Luohan (Arhat) nabierający wodę ze studni (Luohan Ti Shui) [fot. 3]

Ćwiczenie to pomaga zaktywizować sześć stawów, tj: w ramionach, łokciu, biodrach, kolanach. Wzmacnia Chi, krążenie krwi oraz organy wewnętrzne. Zapobiega i leczy paraliż stawów, ból w pasie i plecach.
Wykonując 30 powtórzeń w pozycji ma bu, unosimy dłonie do wysokości splotu słonecznego. Wzrok skierowany na dłonie.

fot. 3 - 27 kB
fot. 3

3. Luohan (Arhat) niosący wodę (Luohan Dan Shui) [fot. 4, 5]

Ćwiczenie to poprawia gibkość, zwiększa giętkość stawów, działa korzystnie na kręgi stawowe. Jest pomocne w leczeniu zawrotów głowy, ostrych nieżytów gardła, bólów szyi, kręgów i innych. Zapobiega również i leczy ciśnienie krwi, bóle barków.
Stojąc ustawiony bokiem w pozycji wykrocznej wykonujemy 30 powtórzeń w/w ćwiczenia. Wzrok spoczywa i podąża za ruchem dłoni "tylnej" ręki. Równocześnie z ruchem dłoni łukiem w dół, ku przodowi, opuszczamy ciało w dół uginając kolana i skręcając biodra w przód. Przednia stopa skierowana palcami w przód, a tylna ustawiona jest pod kątem 90 stopni w stosunku do przedniej stopy.

fot. 4 - 16 kB fot. 5 - 19 kB
fot. 4 fot. 5

4. Góra Tai Shan naciska na szczyt głowy (Tai Shan Ya Ding) [Fot. 6]

"Oddziałując na punkt Bai Hui można wyleczyć każdą chorobę". Ćwiczenie to daje leczniczy efekt w przypadku ran głowy oraz wysokiego ciśnienia krwi, może być także pomocne w uzupełnianiu zapasu Yuan Chi.
Stań w niskiej i szerokiej pozycji ma bu z palcami stóp skierowanymi na zewnątrz. Górna dłoń umieszczona ponad punktem Bai Hui wewnętrzną stroną skierowana ku górze, druga dłoń dotyka ciała przylegając kciukiem i palcem wskazującym do talii na wysokości "zbiornika opasującego" Dai Mei. Stoimy w tej pozycji nieruchomo przez pięć minut, po czym zmieniamy położenie rąk i dłoni na odwrotne, stojąc kolejnych pięć minut.

fot. 6 - 24 kB
fot. 6

5. Waleczny mnich mieli młynkiem (Wu Shen Tuei Mo) [fot. 7,8]

Ćwiczenie to reguluje puls oraz wprowadza równowagę pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi czynnikami twojego wnętrza. Jest ono podstawowym ćwiczeniem rozwijającym umiejętność emanowania Chi na zewnątrz własnego organizmu, lecząc przy okazji wiele różnych schorzeń.
W czasie wykonywania ćwiczenia uwaga skupiona powinna być na "sercu dłoni" tj. punkcie lao gong przedniej dłoni, druga dłoń spoczywa na biodrze, a ciało balansuje przenosząc ciężar między przednią a tylną nogą.

fot. 7 - 21 kB fot. 8 - 27 kB
fot. 7 fot. 8

6. Kot myje swój pysk (Mao Xi Lian) [fot. 9]

Ćwiczenie to spełnia funkcję masującą organów wewnętrznych, zabezpieczając przed wystąpieniem chorób ramion i zwichnięć stawów biodrowych lub w przypadku ich wystąpienia - lecząc je.
Wykonaj to ćwiczenie w pozycji kota, podążając wzrokiem za zmieniającą się "górną" dłonią, nie ruszając przy tym głową.

fot. 9 - 19 kB
fot. 9

7. Bodhidharma przesuwa obłok (Da Mo La Yuan) [fot. 10, 11]

Zadaniem tego ćwiczenia jest przeciwdziałanie zachorowaniu, a w przypadku wystąpienia choroby - leczenie bronchitu oraz astmy. Nie powinny wykonywać ich osoby cierpiące na wysokie ciśnienie krwi i wady serca.
Wyprostuj pionowo z otwartą dłonią prawą rękę, trzymając drugą dłoń poziomo na wysokości prawej pachy. Ściągnij w dół obie ręce zamykając pięści (prawa ręka wykonuje ruch podobny do uderzenia łokciem z góry w dół, skręcając przedramię wokół własnej osi). Lewa pięść zamykając się znajduje się pod prawym łokciem. Wykonując ruch ściągnięcia opuść w dół ciało przez ugięcie nóg w kolanach. Wykonując je zgodnie z powyższymi zasadami przeciwdziała powstaniu chorób dróg oddechowych, natomiast wykonując je bez zaciskania pięści, działa ono leczniczo w przypadku bronchitu i astmy.

fot. 10 - 14 kB fot. 11 - 17 kB
fot. 10 fot. 11

8. Obejmowanie Qian Kun (Huai Bao Qian Kun)

Praktykując to ćwiczenie przez dłuższy okres czasu wywołasz zwiększoną cyrkulację Chi wewnątrz swojego ciała. Będzie ona przepływać nieprzerwanie przez obie ręce i wnętrze ciała. W Dan Tien będzie wytwarzana, a następnie wypływała z niego gorąca Chi, która będzie pomocna w rozgrzaniu śledziony oraz żołądka, wzmacniając serce i uzupełniając ogólną ilość Chi w ciele. Jest to bardzo ważne ćwiczenie w leczeniu chorób żołądka, zaburzeń pracy serca, oddziałuje korzystnie na organy wewnętrzne, chroni przed zagrożeniem infekcją z zewnątrz.
Wykonaj to ćwiczenie stojąc przez pięć minut w pozycji ma bu, trzymając dłonie zwrócone wnętrzem w kierunku ciała (górna doń na wysokości splotu słonecznego, a dolna na wysokości Dan Tien), po czym zmień położenie rąk na odwrotne i stój tak przez kolejne pięć minut.

9. Buddyjskie reguły często działają (Fa Lun Chang Zhuan)

Ćwiczenie to "otwiera" punkty akupunkturowe oraz powoduje wymieszanie i przemianę energii Chi. Działa ochronnie i leczniczo w schorzeniach rąk.
Ręce wykonują "młynek" do przodu, a następnie w przeciwnym kierunku po trzydzieści obrotów.

10. Bodhidharma przesuwa łódź (Da Mo Dang Zhou) [fot.12]

Ćwiczenie to działa zapobiegawczo i leczniczo w przypadku chorób ramion i łokci, wpływa na działanie pięciu organów wewnętrznych.
Ręce wykonują naprzemienne ruchy "kołyszące" w prawo i lewo, jak ma to miejsce w przypadku kołysania na rękach do snu małego dziecka. Wykonujemy trzydzieści powtórzeń w/w ruchu, po czym rozsuwamy równocześnie ręce na boki i ponownie zsuwamy do wewnątrz, zmieniając na odwrotne ich położenie, po czym wykonujemy kolejnych trzydzieści powtórzeń ćwiczenia .

fot. 12 - 24 kB
fot. 12

11. Ćwiczenie Xu Zi (Xu Zi Kung)

Ćwiczenie to leczy schorzenia oczu. Wykorzystując dłonie ułożone na kształt "dłoni-włóczni" będziesz w stanie wzmóc działanie ochronnej Chi i poprzez wykorzystanie posiadanego potencjału Chi, wykorzystaj swój kung dla wyleczenia swoich chorób oczu.
Ćwiczenie to wykonujemy dziesięć razy. Nie należy go praktykować w przypadku odczuwania bólu głowy. Uniesione dłonie utrzymujemy nieruchomo przed oczami przez 20 sekund, emanując Chi z "serc dłoni" (tj. punktów lao gong) do receptorów oczu. Rozchylamy ręce na baki, unosimy dłonie ku górze i ponownie umieszczamy je przed oczami, po czym opuszczamy w dół krzyżując na wysokości Dan Tien.

12. Symbol nieskończoności (Zi Kung) [fot. l3]

Ćwiczenie to może wzmocnić twój wzrok, układ nerwowy, psychikę oraz przedłużyć życie.
Stojąc w pozycji ma bu "kreślimy" trzydzieści razy palcem wskazującym w powietrzu na wysokości twarzy symbol nieskończoności. Ćwiczenie to wykonujemy nie ruszając głową i podążamy wzrokiem za paznokciem kreślącego "poziome ósemki" palca wskazującego.

fot. 13 - 21 kB
fot. 13

13. Luohan walczący z tygrysem (Luohan Fu Hu)

Stając w lewej pozycji "łuku i strzały" utrzymuj prawą dłoń poziomo na wysokości splotu słonecznego przed centralną linią ciała, prostopadle do wewnętrznej strony nadgarstka lewej ręki. Stojąc w tej pozycji transmitujesz poprzez palce prawej dłoni energię Chi do znajdujących się w lewym nadgarstku punktów akupunkturawych, "otwierając" w/w punkty. Przesyłając do nich Chi, leczysz bóle swojego kręgosłupa (szczególnie jego dolnego odcinka, aż do kości ogonowej), lumbago oraz choroby pęcherza moczowego .
Stoimy w tej pozycji przez dziesięć minut, po czym zmieniamy ją na odwrotną stając kolejnych dziesięć minut.

14. Otwarcie i zamknięcie elementów pozytywnych i negatywnych (Yin - Yang Kai He) [fot. 14, 15]

Ćwiczenie to rozwija równowagę ciała, wpływa korzystnie na przemianę materii.
Stojąc w pozycji ma bu, powali, naprzemiennie zbliżamy i oddalamy skierowane do siebie wnętrzem dłonie. Wykonując ćwiczenie wyczuwać będziemy pomiędzy dłońmi energetyczną kulę. Ćwiczenie to powtarzamy trzydzieści razy. Doskonale samoczynnie zgrywa się ono z oddechem.

fot. 14 - 27 kB fot. 15 - 29 kB
fot. 14 fot. 15

15. Luohan przecinający górę (Luohan Pi Shan) [fot. 16, 17]

W skutek długotrwałego wykonywania tego ćwiczenia "sto punktów akupunkturowych zostanie odblokowanych".
Stań w lekkim rozkroku z dłońmi skrzyżowanymi ponad głową. Wraz z wydechem wykonaj skłon w przód aż do dotknięcia palcami dłoni podłoża, utrzymując jak najdłużej prosty kręgosłup. Wyprostuj ciało wraz z wdechem, ponownie unosząc skrzyżowane dłonie przed ciałem, ponad głowę. Ćwiczenie powtórz trzydzieści razy.

fot. 16 - 12 kB fot. 17 - 21 kB
fot. 16 fot. 17

16. Dwa ramiona obejmujące księżyc (Shuang Bi Lan Yue )

Ćwiczenie to "otwiera" punkty akupunkturowe i powoduje transmisję Chi. Leczy choroby rąk i ramion. U osób zdrowych działa zapobiegawczo nie dopuszczając do ich wystąpienia.
Stój przez pięć minut nieruchomo w pozycji ma bu, utrzymując ugięte ręce na wysokości splotu słonecznego. "Serce" górnej dłoni znajduje się nad stawem łokciowym dolnej ręki emanując do niej energię Chi. Po pięciu minutach zmień na odwrotne położenie rąk , i stój nieruchomo przez kolejnych pięć minut.

17. Wielmoża unoszący trójnóg (Ba Wang Gu Ting) [fot. l8]

Ćwiczenie to podnosi pozytywną Chi "przemywając" szpik kostny, przemienia "trzy skarby" - tj. Jing, Chi i Shen.
Stojąc w lekkim rozkroku z rękoma uniesionymi ponad głową, wraz ze skłonem opuść ręce "bokiem w dół". Wykonaj oburącz tuż nad podłożem ruch przypominający uchwycenie od dołu piłki lekarskiej, unieś nieistniejący ciężar do wysokości splotu słonecznego, obróć dłonie wokół osi przedramion i wypchnij go w górę (ruchem podobnym do wyciskania sztangi ponad głowę). Ćwiczenie powtórz trzydzieści razy. Ruchy doskonale samoczynnie zgrywają się z oddechem.

fot. 18 - 12 kB
fot. 18

18. Luohan siedzi na górskim szczycie (Luohan Zuo Shan) [fot. 19]

Ćwiczenie to jest cenne dla osób cierpiących na bezsenność, bóle głowy, choroby nerek i żołądka.
Stojąc przez pięć minut w pozycji ma bu utrzymuj jedną dłoń ponad głową, a drugą nieznacznie powyżej pępka. Po tym czasie zmień położenie rąk na odwrotne i stój tak kolejnych pięć minut.

fot. 19 - 24 kB
fot. 19

19. Poruszająca się tęcza (Hui Wu Cai Hong)

Ćwiczenie to leczy choroby ramion i chroni przed ich wystąpieniem, działa też leczniczo na pomniejsze przypadłości.
Stojąc w prawej pozycji "łuku i strzały" z lewą dłonią opartą poziomo na biodrze, poruszaj obszernie prawą ręką, kreśląc w powietrzu okrąg. Dłoń unosi się z przodu, a opada z tyłu ciała. Wykonujemy każdą ręką po trzydzieści okręgów.

20. Dzieci składające hołd Buddzie (Dong Zi Bai Fu) [fot. 20, 21, 22, 23]

O powyższym ćwiczeniu powiada się: "Jedna ręka może wyleczyć choroby łokcia, ramienia i szyi". Działa ono również leczniczo w przypadku chorób serca.
Stań w pozycji ma bu z jedną dłonią opartą na biodrze. Drugą dłonią skierowaną wewnętrzną stroną ku górze, wykonuj z boku ciała na wysokości ramion spiralne ruchy, kreśląc poziome "ósemki". Wykonaj po trzydzieści ruchów na każdą rękę.

fot. 20 - 27 kB fot. 21 - 14 kB
fot. 20 fot. 21
fot. 22 - 20 kB fot. 23 - 18 kB
fot. 22 fot. 23

21. Poruszające się dwie ręce (Shuang Yao Bi)

Ćwiczenie to pozwala na praktykowanie i rozwój spiralnej siły.
Stojąc w pozycji ma bu utrzymując ręce z boków ciała na wysokości barków wykonaj trzydzieści razy poprzednie ćwiczenie. Lecz tym razem obiema rękami równocześnie. Wzrok skierowany horyzontalnie przed siebie.

22. Trzymanie tacy w jednej dloni (Dan Shou Tuo Pan)

Ćwiczenie to rozwija umiejętność wyzwalania spiralnej siły.
Wykonujemy podobny ruch jak w poprzednim ćwiczeniu, jednak naprzemiennie jedną, a później drugą ręką. Dłonie poruszają się z przodu ciała na wysokości piersi, wzrok skierowany na dłoń. Wykonujemy po trzydzieści powtórzeń na każdą rękę.

23. Złoty kogut stoi na jednej nodze (Jin Ji Du Li) [fot. 24]

Wskutek wykonywania tego ćwiczenia będziesz miał zdrowe nerki, pozwoli ci ono także na kultywację ducha (Shen). Wzmacnia kości i gromadzi Chi. Jest ono ważne w przypadku chorób płuc, nerek, śledziony, wątroby i żołądka.
Stań na jednej lekka ugiętej w kolanie nodze. Stopa drugiej jest "zahaczona" z tyłu ugiętego kolana nogi podporowej. Obie dłonie trzymane pionowo, ukształtowane są na wzór "magicznego miecza". Tylna dłoń wskazuje dwoma palcami na nadgarstek przedniej ręki, przesyłając do niej Chi, a przednia skierowana palcami w przód umieszczona jest na wysokości piersi. Stój nieruchomo po pięć minut na każdej nodze.

fot. 24 - 16 kB
fot. 24

24. Stój niczym słup o kształcie smoka (Long Xing Zhuang) [fot. 25]

Ćwiczenie to wzmacnia pięć trzewi i sześć organów. Jest cenne w przypadku chorób oczu, wątroby i żołądka.
Ćwiczenie to "przemywa" szpik kostny, przyspiesza krążenie krwi. Stań w pozycji kota z dłońmi ukształtowanymi na wzór szponów smoka. Ręka zgodna z przednią nogą wysunięta jest do przodu, tylna natomiast zwrócona wewnętrzną stroną do podłoża umieszczona jest obok biodra. Stój nieruchomo przez pięć minut, po czym zmień pozycję na odwrotną i powtórz ćwiczenie przez ten sam okres czasu.

fot. 25 - 20 kB
fot. 25

25. Stój niczym słup o kształcie dużego smoka (Da long Xing Zhuang)

Ćwiczenie to jest cenne w leczeniu schorzeń płuc, żołądka, nerek i wątroby.
Stań w pozycji gong bu (tj. łuku i strzały). Utrzymuj przednią rękę na wysokości twarzy, skierowaną wewnętrzną stroną do siebie. Druga dłoń spoczywa poziomo obok "tylnego" biodra. Pozycja ta przypomina technikę "Rozczesywania grzywy dzikiego konia" tj. Ye Ma Fen Cung wykonywaną w stylu Yang Taijiquan. Stój w tej pozycji przez pięć minut, po czym zmień ją na odwrotną i stój przez ten sam okres czasu.

26. Luohan poruszający rękoma (Luohan Yun Shou) [fot. 26]

Ćwiczenie to oddziałuje masująco na pięć trzewi oraz korzystnie na głowę.
Stań swobodnie na nogach z lekko ugiętymi kolanami, ze stopami rozstawionymi na szerokość barków. Uniesionymi ponad głowę rękoma wykonuj oburącz poziome, koliste ruchy: z prawej w tył w lewo i z lewej przodem w prawo.

fot. 26 - 15 kB
fot. 26

27. Siedząc w pozycji lotosu (Lian Hua Zhuo)

Ćwiczenie to powoduje zrównoważenie negatywnych i pozytywnych czynników oddziałujących wewnątrz ciała, doprowadzając do harmonijnego współdziałania w organizmie sił Yin - Yang.
Przysiądź przez pięć minut na jednej nodze w "przykucniętej" pozycji Xie bu z rękami skrzyżowanymi przed twarzą, po czym zmień położenie nóg na odwrotne i stój przez kolejnych pięć minut.

28. Przyciągając dłonie zmniejsz rozmiary swojego ciała (Ba Shou Chan Shen) [fot. 27]

Ćwiczeniem tym wzmocnisz swoje kości oraz zgromadzisz Chi.
Przysiądź przez pięć minut w "lewej" pozycji przykucniętej (Xie bu) z prostą prawą ręką trzymaną pionowa obok ciała, a lewą zgiętą przy lewej piersi. Dłonie obu rąk zamknięte w pięści, wzrok skierowany w prawo. Po tym czasie zmień pozycję na odwrotną na kolejnych pięć minut.

fot. 27 - 17 kB
fot. 27

29. Pozycja " siedmiu gwiazd" (Qi Xing Zhuang) [fot. 28]

Praktykując to ćwiczenie będziesz miał zdrowe nerki oraz silną talię.
Stój nieruchoma przez pięć minut w pozycji "siedmiu gwiazd" trzymając pięści tak, jak dłonie w ćwiczeniu nr 13 (Luohan walczący z tygrysem), emanując energię Chi z "wewnętrznej" pięści do punktów akupunkturowych znajdujących się na wewnętrznej stronie nadgarstka drugiej ręki.

fot. 28 - 17 kB
fot. 28

30. Biały żuraw rozpościera skrzydła (Bai He Liang Tzy)

Ćwiczenie to podnosi i opuszcza. Chi wewnątrz ciała .
Stojąc swobodnie ze stopami rozstawionymi na szerokość barków, unieś równocześnie trzydzieści razy ręce na boki ku górze, a następnie opuść je w dół do bioder.

31. Wstrząsanie swoim ciałem (Tian Shan Luei Ming Can Dou Kung)

Usprawnia i wzmaga przepływ krwi, działa relaksująco.
Stojąc w lekkim rozkroku potrząsaj ciałem oklepując je jednocześnie luźnymi wymachami ramion.

32. Śpiący luohan (Luohan Shui Jiao) [fot. 29]

Przemienia Chi w moc duchową (Yang Shen), kultywuje i rozwija ducha Shen.
Przez pięć minut siedź nieruchomo w pozycji śpiącego luohana.

fot. 29 - 14 kB
fot. 29

33. Dziki tygrys obejmuje swój łeb (Meng Hu Bao Tou) [fot. 30]

Jest to cenne ćwiczenie w leczeniu chorób oczu.
Stój swobodnie przez pięć minut w lekkim rozkroku, trzymając jedną dłoń pionowo przed twarzą, a drogą jakby podtrzymując, pod łokciem górnej ręki. Po tym czasie zmień pozycje nóg i rąk na odwrotne, stojąc kolejnych pięć minut. Istnieje wersja wykonania tego ćwiczenia w pozycji Jin Ji Du Li, mająca odmienne działanie terapeutyczne, rozwijając zdolność transmisji Chi poza własny organizm.

fot. 30 - 16 kB
fot. 30

34. Luohan trzyma nefrytową łodygę. [fot. 31]

Ćwiczenie to zwiększa ilość i podnosi w "górę" wewnątrz ciała wodną Chi, mieszając ją z ognistą Chi.
Stój w pozycji ma bu przez pięć minut trzymając "pionowe" pięści przed centralną linią ciała, jedną na wysokości pępka, a drugą szyi.

fot. 31 - 26 kB
fot. 31

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.