Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 21 (GRUDZIEŃ 2001)

Tang Lang Men

MEI HUA TANG LANG QUAN
Sławomir Milczarek

mantis@firma.pl

Styl mei hua tang lang quan (nazywany także mei hua taiji tang lang quan, taiji tang lang quan) czyli Modliszka Kwiatu Śliwy jest jednym z najbardziej popularnych odłamów sytemu tang lang men. Styl ten jest bardzo popularny w prowincji Shandong. Główne ośrodki nauczania Modliszki Kwiatu Śliwy to Qingdao i Layang. Także w Yantai możemy spotkać ten styl.

Za założyciela stylu mei hua tang lang quan uważa się mistrza Jiang Hualong lub jego nauczyciela mistrza Liang Xuexiang. Liang Xuexiang, który żył około 150 lat temu. Jego najlepsi uczniowie to: Sun Yuan Chang, Tsue Chou San (uważany za założyciela mei hua taiji tang lang quan), Jiang Hualong, Huo Lin Jue.

Podstawowe formy Modliszki Kwiatu Śliwy to: beng bu, lan jie (luan jie), i fen shen ba zhou. Forma fen shen ba zhou czyli "osiem łokci rozdzielających ciało" składa się z czterech części, które możemy traktować jako odrębne formy. Chociaż w nazwie używamy pojęcia "osiem łokci" to forma ta oprócz 12 technik łokciem zawiera wiele technik w zwarciu (duan da) takich jak uderzenie głową, ramieniem, biodrem czy kopnięcia kolanami. Do czasów mistrza Liang Xuexiang ćwiczone były tylko formy lan jie i fen shen ba zhou oraz coś co nazywano "tajemne ciosy". "Tajemne ciosy" to pewna ilość technik połączonych ze sobą, było ich wiele rodzajów, ale nie były opracowane w postaci formy. "Tajemne ciosy" uprawiano w postaci treningu indywidualnych technik.

Tak jak w Siedmiogwiezdnej Modliszce sercem Modliszki Kwiatu Śliwy są formy zhai yao czyli wybierania najważniejszego. Jest tych form siedem, z czego siódma składa się wyłącznie z technik nożnych. Formę tę przejął od digong quan i opracował mistrz Song Zide. Zawiera ona 33 techniki nożne a wśród nich takie kopnięcia jak "kopnięcie ostrzem topora" czy "kopnięcie kaczki mandarynki".

Mei hua tang lang i qi xing tang lang są zasadniczo jednakowymi stylami, różnią się one ilością i treścią ćwiczonych form oraz sposobem użycia siły.

Charakterystyczną cechą stylu mei hua tang lang quan jest tak jak w Modliszce Sześciu Kombinacji (liu he tang lang quan), "ruch taiji", łuki kreślone są bardziej miękkie niż w Siedmiogwiezdnej Modliszce. Na przykład blokując rękę przeciwnika, ciągnie się nie w linii prostej i mocno, ale przejmuje się ją miękko, wykonując kolisty ruch. Siła opisująca łuk w tym kole odpowiada schematowi koła taiji. W mei hua używa się kombinowanych uderzeń, technika jest elastyczna, poruszanie zmienne i elastyczne. Podczas technik następują gwałtowne zmiany pozycji.

Formy Modliszki Kwiaty Śliwy to: beng bu, shi ba shou, cha chui, fen shen ba zhou (osiem łokci rozdzielających ciało), lan jie, cuo gang, bai yuan chu dong, bai yuan tou tao, dai fan che (duże wirujące koło), xiao fan che (małe wirujące koło), tang lang bu chan (modliszka chwyta cykadę), qi lu zhai yao (siedem form wybierania najważniejszego).

W skład form z bronią wchodzą podobnie jak w Siedmiogwiezdnej Modliszce formy z mieczem, także z mieczem oburęcznym (uważany za główną broń tego stylu) oraz mieczem podwójnym. Ponadto ćwiczone są formy z włócznią, kijem, włócznią o dwóch ostrzach, halabardą, szablą, szablą podwójną. Wiele technik z bronią przekazywanych jest, jako poszczególne ruchy, nie zgrupowane w formach.

Mei hua tang lang quan zawiera także wiele ćwiczeń pai da gong, czyli ćwiczeń utwardzających całe ciało. Jednym z mało znanych ćwiczeń jest "luo han gong trzech obrotów i dziewięciu upadków". Polega on na pewnego rodzaju "ataku przez twardy oddech". Inaczej mówiąc ciało zostaje tak przygotowane, że przy uderzeniu to przeciwnik ma sam sobie uszkodzić rękę a nam nic nie ma prawa się stać. "Atak uderzeniowy" to atak, w którym uderza się ciało za pomocą ręki lub specjalnego przyrządu, a poprzez odpowiedni oddech zmieniają się właściwości ciała, staje się ono odporne na uderzenia. Do uderzeń mistrz może wykorzystać kij (podobny do kija do baseball'a) lub worek zrobiony z wołowej skóry wypełniony grochem, a następnym etapie metalowymi kulkami. Ćwiczenie to mogą oczywiście wykonywać odpowiednio zaawansowani uczniowie. Nie można ćwiczyć go pod wpływem alkoholu, chorobie serca czy wrzodach żołądka.

Shifu Gerhard Milbrat,
Hao Jia Men,
Taiji Mei Hua Tang Lang Quan.

Od 1985 do 1993 roku ćwiczyłem za pośrednictwem mistrza Kai Uwe Pela z RFN tang lang quan wg mistrza Lee Kam Winga. Wówczas to miałem możliwość zapoznania się z wieloma formami stylu Modliszki Kwiatu Śliwy, gdyż mistrz Chiu Chi Man nauczyciel mistrza Lee Kam Winga oprócz Siedmiogwiezdnej Modliszki nauczał także technik mei hua tang lang quan, ba bu tang lang quan i guang bang tang lang quan.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.