magazyn Świat Nei Jia
NR 35 (KWIECIEŃ 2004)
SPECJALNE JUBILEUSZOWE WYDANIE

Ninjitsu

DZIEDZICTWO WOJOWNIKÓW NINJA
SHINOBI MIKKYO - TAJEMNICZA MOC NINJA
David F. Eastwood

"Tak, jak pnącze wspina się na górskie szczyty, oplata korzenie drzew i wije się wokół kamieni, tak percepcyjne spojrzenie Ninja łatwo pokonuje unieruchomionego wroga, uchwyconego w pułapkę przez bagno ograniczonego widzenia wszechświata..."

Stephen K. Hayes: "Wisdom from the Ninja village of the cold Moon"

Najbardziej masowo dostępnym źródłem informacji o japońskiej sztuce walki NINJITSU są niestety, powielane artykuły prasowe oraz filmy video, i to głównie z... Hongkongu!

W filmach tych dominuje tendencyjna nienawiść do Japończyków, cieniutka i najczęściej fatalna, bzdurna fabuła oraz oklepany wzorzec o morderczych instynktach i brutalności ninja - "panów nocy" (?!) i "mistrzów cichej śmierci" (!??). Filmowi ninja noszą koniecznie czarne stroje, są niesłychanie zręczni i biegli w walce wieloma broniami oraz mają tajemniczą moc czarnoksięską, którą posługują się skutecznie na równi z szermierką mieczem. Nawet największy laik, po obejrzeniu kilku minut takiego "arcydzieła" stwierdza kategorycznie, że jest to lipa i bajki nie do przyjęcia. W ten sposób łatwo o zakwalifikowanie sztuki ninja jako fantazji, nieprawdopodobnych wyczynów i emanacji zła. Jak to było naprawdę z tą "mocą ninja"? Tak na poważnie, bez filmowych sztuczek, ninja korzystali z pewnych praw i zjawisk natury, które można by było ostrożnie nazwać "mocą ninja". Nie były to oczywiście takie umiejętności jakie oferuje filmowy obraz video! Moc, siła ta nazywana jest SHINOBI MIKKYO i określana jako SANMITSU czyli trzy sekrety duchowej siły. Nie była to bynajmniej wiedza powszechnie dostępna dla każdego adepta ninjitsu. Tylko starannie wybrani uczniowie dostępowali tego przywileju, tak jest do dzisiaj! Pozostali, nieliczni mniej podatni, zostawali... li tylko wytrawnymi gimnastykami, pomocnikami w ninjitsu. Mistrzowie doskonale zdawali sobie sprawę z tego, że wiedza ta w rękach nieodpowiedzialnych ludzi stałaby się przekleństwem i złem dla innych. Na czym polegały sekrety Sanmitsu? Do niedawna obowiązywała taka materialistyczna maksyma-tabu: to, czego nie sprawdzono naukowo, nie istnieje! Ułatwiało to stwierdzenie wprowadzenia zakazu badań nad zjawiskami i rzeczami niezwykłymi oraz naukowego - urzędowego ośmieszania tych śmiałków, którzy chcieli je zbadać. Dopiero niedawno, potwierdzono naukowo istnienie siły magnetycznej CHI, o której medycy na chińska wspominała już od... tysiąca lat! Wiele jeszcze odkryć - potwierdzeń przed nami! Musimy poczekać... lub uwierzyć w legendy. Moim uczniom przedstawiam takie korzystne rozwiązanie: Nie wierzcie w cuda, których sami nie zobaczycie i nie poznacie zasad ich działania! Nie oznacza to, że sam jestem zatwardziałym "naukowcem", ślepym i głuchym na zaistniałe zjawiska - po prostu wymagam od nich rzetelności a nie powielania bajek. Wymóg taki stawia sztuka walki, która jest najbardziej poważną ze sztuk - w której zamykanie oczu nie chroni i niestety, nie powoduje zniknięcia atakującego przeciwnika. Wybitna fizyczna sprawność, mistrzowskie opanowanie broni i zapamiętanie wielu technik walki, to jest tylko pierwszy - podstawowy etap poznawania sztuki ninjitsu. Zaawansowany wojownik ninja musi iść dalej i rozwijać w sobie takie cechy jak samodzielność i niezależność - stać się wrażliwym artystycznie i duchowo. Istnieją prawa natury i świadomości, które umożliwiają człowiekowi pokonanie zwykłej percepcji oraz ujawnienie ukrytych tajemniczych zdolności. Takich zadziwiających przypadków i zjawisk doświadczał ninja w czasie swoich działań bojowych, drogi ciągłej czujności i napięcia, w oczekiwaniu na niebezpieczeństwa jakie mu zagrażały. Były to tajemnicze i dziwne zjawiska, które analizowano gdy się powtarzały. Oczywiście, stanów takich nie doświadczali łotrzykowie i złoczyńcy, którzy naśladowali ninja i występowali podając się za nich. Także współcześni terroryści czasami przyrównują się do legendarnych japońskich ninja, aby w ten sposób usprawiedliwić swoją nieodpowiedzialność i brutalność. Nigdy nie znajdowali się oni nawet w pobliżu prawdziwej drogi ninjitsu i nie posiadali czystości duchowej, którą tak określił dawny wielki ninja - mistrz YASUYOSHI FUJIBAYASHI w XVII wiecznej encyklopedii ninjitsu BASENSHUKAI: "Osiągnięcie istoty ducha i mocy (ninja) rozpoczyna się od eliminacji rzeczy nieistotnych, aby w ten sposób wykorzystywać bardziej swobodnie swoje umiejętności, bez zajmowania się biegunami Światła i Ciemności (YIN- YANG), gdyż tego wymaga schemat totalności".

Również i współczesny historyk i znawca - mistrz HEISHICHIRO OKUSE stwierdził, że ninja historycznej Japonii charakteryzowali się dokładnym, naukowym podejściem do analizy i rozwiązywania problemów, a jednocześnie zajmowali się dosyć szczegółowo praktykami okultystycznymi i duchowymi. Nie była to żadna skrajna sprzeczność, ale połączenie bojowych doświadczeń z poznaniem zjawisk które powstawały w określonych sytuacjach lub działaniach. Nie dociekano czy jest to możliwe lub logiczne, ale korzystano z tych zjawisk które mogły być przydatne. Stwierdzono, ze podstawą powstawania tych niezwykłych zjawisk jest realna rzeczywistość, która została osiągnięta dzięki ciągłemu balansowaniu na krawędzi życia i śmierci oraz utrzymywaniu przez wojownika pełnej czystości duszy. Nie jest to stan obcy naszej kulturze - jest bardzo zbliżony do mistycznych doznań religijnych i opiera się na tych samych wymogach duchowej czystości. Podstawową lekcją wprowadzającą w poznanie i umiejętność posługiwania się mocą - energią transcendentalną jest zadanie zwracania na wszystko bacznej uwagi - obserwacja i badanie, tak, aby poprzez lata zmysły maksymalnie się wyostrzyły. Pozwala to na odbieranie i współdziałanie z zewnętrznymi siłami i to w czysty oraz bezpośredni sposób. Jest to stan charakteryzujący zwierzęta, których aktywna świadomość różni się całkowicie od świadomości człowieka. Odbieranie takich wrażeń, jak promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe, promieniowanie kosmiczne, ciśnienie powietrza czy pola magnetycznego jest tak samo dla nich realne jak sygnalizacja świetlna, słowo pisane i werbalna ekspresja dla ludzi. Chociaż zwierzę nie potrafi analizować ani korzystać z przeszłości, to jednak swobodnie może odbierać subtelne impresje natury i środowiska, które są niemożliwe do zauważenia lub ignorowane przez zmysły człowieka. Ćwiczenia rozwoju świadomości zawarte w sztuce ninjitsu są uzupełnieniem technik walki pozwalającym na wysublimowanie ukrytych wartości znajdujących się w naturze. I w istocie, metody walki ninja można dokładniej opisać jako serię odczuć niż kolekcję technik. Mając podstawy w tantrycznych naukach Indii, Tybetu i Chin sztuka ninjitsu naucza, że wszystkie fizyczne aspekty egzystencji powstały z tego samego źródła i mogą być sklasyfikowane w jednej z GODAI - pięciu elementarnych manifestacji fizycznej materii: CHI - czyli ziemi, SUI - wody, KA - ognia, energii żywej, FU - gazu, KU - energii subatomowej kosmosu. GODAI dostarcza serii symbolicznych kodów, które mogą być użyte do opisania różnych sposobów odpowiedzi na bezpośredni atak i kontynuację walki. Sztuka ninjitsu, oparta na zasadach GODAI, kładła nacisk na koncepcję, ze nie istnieją żadne przypadki czy szczęście, gdyż wszystko jest nakierowywane przez Siłę wpływającą na bieg wydarzeń. Można śmiało stwierdzić, że wśród ludzi wierzących ninja był samą wiarą i zarazem jej praktyką. W dawnej Japonii techniki poznawania tej ezoterycznej siły ninjitsu przekształciły się w religię, która uważana jest za tantryczną stronę buddyzmu. Obecnie coraz częściej wiedza ta jest uzupełniana o prawdy i wartości wywodzące się z poznania religii chrześcijańskiej, bliższej naszej kulturze. Podczas medytacji transcendentalnych ninja wykracza! poza siebie, aby połączyć się z Uniwersalną Siłą i poprzez sekrety SANMITSU - kompilację dźwięku, słowa i specjalnego składania dłoni ładował się potrzebną do działania energią. Właśnie siła sekretu Sanmitsu dzieli się na trzy elementy spełnienia: są to intencje NENRIKI (mandala), JUMON (mantra) - dźwięki pobudzające rezonans energetyczny oraz KETSU-IN (mudry) - czyli specjalne zaplatanie palców dłoni jako fizyczna manifestacja działania. Nie są to sprawy obce współczesnym bioenergoterapeutom. W dawnej Japonii była to broń energetyczna ninja, która nie tylko pomagała w walce, ale i leczyła oraz odsłaniała prawa natury i wszechświata. Szczególnie przed akcją, za pomocą układów sanmitsu zwanych: ninpo mikkyo kujigoshin ho - tj. wibracji zawierających w sobie systemy generowania siły oparte na kierowaniu energii poprzez dłonie, wojownik ninja oczyszczał umysł, rozwijał siłę skupienia i opanowywał swoją psychikę, tak jak gimnastyk opanowuje ciało przed zawodami. W sali przeznaczonej do nauk sekretnej wiedzy ninja zwanej: NINPO MIKKYO O-DOJO zawieszano po obu stronach ołtarza symbole graficzne drogi poznania siły, tzw. mandale. Były to obrazy o ukrytych w rysunkach znaczeniach i prawach porządku wszechświata i kosmosu, które mistrzowie przekazywali swoim następcom. Po lewej stronie wisiała TAIZOKAI MANDALA - mówiąca o istocie materializmu świata, a po prawej wisiała KONGOKAI MANDALA - przedstawiająca istotę świata duchowości. Były one przedmiotem medytacji adeptów i uczniów ninjitsu, źródłem i zbiorem zakodowanej wiedzy o prawach natury i siły tantrycznej I tutaj, muszę wstrzymać wywody o sile - mocy ninja, gdyż temat ten mógłby zająć grubą księgę wyjaśnień i prezentacji filozoficznych i bioenergetycznych. Także mnie obowiązuje zasada zachowania sekretu, co do "kuchni i przepisów" - jak osiągnąć i wykorzystać moc, ale zapewniam, że każdy wojownik czystego serca i prawych działań ma wielką szansę aby dostąpić tych tajemnic. Do tematu tego jeszcze powrócę przy wielu okazjach omawiania sekretów walki i filozofii wojowników ninja. Reasumując - na legendarną siłę i moc ninja składało się wiele czynników, z których podstawowymi były: wnikliwe obserwacje i olbrzymi zasób wiedzy i technik walki - pod tym względem ninja wyprzedzał swoją epokę o jeden wiek! Drugim, przeważającym elementem była wiedza tantryczna Indii, Tybetu i Chin, wiedza bioenergetyczna i okultystyczna, dobra znajomość psychologii i fanatyczne "religijne" podejście do wykonywanych zadań. Niestety, nikt poza współczesnymi obserwatorami nie był zainteresowany, aby poznać i zbadać kulturę i świat wewnętrzny ninja, a oni sami w trosce o bezpieczeństwo przestrzegali skrupulatnie tajemnicy i rozsiewali specjalnie mylne informacje na swój temat. Dopiero obecnie, wielu młodych ludzi i dochodzących prawdy dziennikarzy poznaje inny, prawdziwy wizerunek ninja i ich sztuki ninjitsu, odrzucając utarty i tandetny obraz zawodowego mordercy, szpiega i arcyłotra, serwowany przez przeciwników od kilku stuleci. Być może, że wielu czytelników będzie szukać w tym artykule sensacji lub przepisu jak zdobyć moc ninja, albo oczekiwać na zamieszczenie sensacji o działaniach mistrzów ninja. Są i na pewno wszystkich zaspokoją, ale serwowanie ich na pierwszym miejscu przed wiedzą, uważam za nietakt wobec dziedzictwa mądrości i wiedzy ninja. Przechodzień, który przypadkowo uniósł głowę widzi na dachu człowieka, gdy ten patrząc z góry widzi, przechodnia, innych ludzi, ulice, całe miasto i wielkość nieba. Moim zamiarem jest przedstawienie P.T. Czytelnikom w większości znawcom i miłośnikom sztuk walki takiego właśnie perspektywicznego widoku sztuki ninjitsu. Wracając do niewyczerpanego tematu o mocy ninja, z przyjemnością odpowiem i przedstawię zainteresowanym czytelnikom serię ćwiczeń podnoszących sprawność duchową wojownika sztuki walki. Następny temat to historia i organizacja ninja, rodów i działania wielkich wojowników ninja w Japonii.


Słowniczek zwrotów japońskich, użytych w artykule:
SHINOBI - shinobi (wym: śinobi) = klan, ród grupa Ninja.
MIKKYO - mikkyo (mikjo) = duchowa siła ninja, religia -tantryczny Buddyzm.
SANMITSU - sanmitsu (sanmicu) = trzy elementy składowe mikkyo: MANDALA - nenriki - intencja, podmiot, MANTRA - jumon (dźiumon) słowo, dźwięk, MUDRA - ketsu-in (kecuin) - ułożenie dłoni.
CHI - chi = po japońsku Kl (ći/ki) - siła magnetyczna, prana.
FUJIBAYASHI YASUTOSHI - (Fudźibajaśi Jasutośi) = filozof, mistrz i przywódca klanu Fujibayashi Ninja w XVII w.
YIN - YANG - (jin/jan) = koncepcja równowagi, "pierwsza dwoistość", doktryna buddyjska prawa kontrastu, po japońsku IN - YO (in/yo).
O-DOJO - o-dojo (wym: Oo dodźio) = wielka sala ćwiczeń, sala główna szkoły lub stylu często siedziba Mistrza Klanu.
KONGOKAI MANDALA = graficzny obraz istoty świata duchowego.
TAIZOKAI MANDALA = graficzny obraz istoty materializmu i fizyczności świata.


Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Wojownik" nr 3/1992

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.