Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 19 (SIERPIEŃ 2001)

LETNI OBÓZ TRENINGOWY
GDYŃSKIEJ SZKOŁY SHAOLIN KUNG FU
"CZERNICA 2001"
Sławomir Pawłowski

luohan@poczta.wp.pl
Gdyńska Szkoła Shaolin Kung Fu

Wspólne zdjęcie

Wspólne zdjęcie uczestników obozu.
Drugi od prawej strony stoi Krzysztof Brzozowski.

W dniach od 23 do 29 lipca br.w Czernicy położonej w pobliżu Chojnic odbył się obóz treningowy Gdyńskiej Szkoły Shaolin Kung Fu. W treningach uczestniczyli również członkowie Chojnickiej Szkoły Shaolin Kung Fu oraz Słupskiej Szkoły Hu Lung Pai (wszystkie ww. szkoły należą do Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu). Obóz zorganizował oraz prowadził zajęcia Krzysztof Brzozowski. Zgodnie z planem, ćwiczący w trakcie obozu uczyli się tradycyjnej formy shaolińskiego kija "Shaolin Feng Muo Gun". K. Brzozowski formy tej nauczył się w Chinach, w przyklasztornej Szkole Walczących Mnichów klasztoru Shaolin, prowadzonej przez Wielkiego Mistrza - mnicha Shi De Yang, od jego ucznia - mnicha Shi Xing Shen. Taka linia przekazu gwarantuje rzetelność i pełnię przekazywanej wiedzy. "Shaolin Feng Muo Gun", czyli "Kij Wiatru", stanowi przysłowiową perłę wśród tradycyjnych form wykonywanych z tą bronią. W Szkole Walczących Mnichów, ze względu na trudność techniczną oraz ortodoksyjny charakter, uczniowie są jej nauczani nie wcześniej, niż po sześciu latach praktyki kung fu. W czasie treningów w Czernicy, uczestnicy obozu wykazali się dużą pracowitością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem, dzięki czemu opanowali formę w stopniu zadowalającym. Na ostatnie trzy dni obozu przyjechał si fu Sławomir Pawłowski (prezes Polskiego Stowarzyszenia Shaolin Kung Fu). Służył on cennymi wskazówkami dotyczącymi praktyki tradycyjnego kung fu ze świątyni "Młodego Lasu" oraz surowym okiem ocenił solowe wykonania wszystkich uczestników obozu.

Shaolin Feng Muo Gun

Uczestnicy obozu treningowego
w jednej z technik formy
"Shaolin Feng Muo Gun".

Sławomir Pawłowski Sławomir Pawłowski Sławomir Pawłowski

Si fu Sławomir Pawłowski prezentujący
w Czernicy shaolińską formę "Shaolin Pan Long Gun",
tj: formę shaolińskiego "Kija Wijącego Się Smoka".
(Formy tej w 2000 roku w Shaolin nauczył Grzegorza Lipskiego
Wielki Mistrz Shaolin Qigong - mnich Shi Su Gang).

Shaolin Feng Muo Gun

Shaoliński mnich praktykujący na terenie klasztoru
formę "Shaolin Feng Muo Gun".

Krzysztof  Brzozowski

Krzysztof Brzozowski wracający w 2000 r. wzdłuż muru klasztoru Shaolin
z treningu w Szkole Walczacych Mnichów Wielkiego Misztrza Shi De Yang,
gdzie uczył się formy " Shaolin Feng Muo Gun".

Krzysztof Brzozowski oraz Jacek Świderski

Krzysztof Brzozowski oraz Jacek Świderski
uczący się formy "Shaolin Feng Muo Gun" w przyklasztornej
Szkole Walczących Mnichów od mnicha Shi Xing Shen.

Shi De Yang Shi Xing Shen

Wielki Mistrz mnich Shi De Yang
prezentujący technikę z formy "Shaolin Feng Muo Gun"
oraz Krzysztof Brzozowski uczący się jej od mnicha Shi Xing Shen.

O Mi To Fo !

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.