Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 19 (SIERPIEŃ 2001)

Chen Taijiquan

PAO CHUI - DYNAMICZNA FORMA CHEN TAIJIQUAN
Jarosław Jodzis

jarek@chentaiji.pl
World Chen Taiji Asscociation - Poland

Wiele osób kojarzy sobie Taijiquan jako sekwencję miękko, płynnie i wolno wykonywanych ruchów. Jest to tylko jeden z aspektów tego systemu. Taijiquan jest sztuką walki i jako taka posiada także swój dynamiczny charakter. Jest to przede wszystkim sztuka harmonii pomiędzy Yin i Yang, gdzie aspekt miękkości i twardości przeplatają się nawzajem.

Pao Chui tzw. forma "Wybuchowych Pięści" jest docelową formą w Praktyce Chen Taijiquan. Razem z Pierwszą Formą w Starym Stylu (Lao Jia Yi Lu) lub Xin Jia w Nowym Stylu, tworzą kopletny system rozwijania oraz kontroli przepływu energii wewnętrznej qi w naszym ciele. Bez tej kontroli nasze ruchy to tylko gimnastyka. W pięcioetapowej ścieżce doskonalenia się w systemie Chen Taijiquan pierwszy etap stanowi nauka postaw, sposobów poruszania się i zasad pobudzania krążenia qi, drugi etap to praca z formą, nauka odczuwania qi i poruszania się zgodnie z jej ruchem. Jest to najdłuższy i najbardziej pracochłonny etap. Bez dobrego przewodnika nie sposób go ukończyć. Dlatego większość ćwiczących zatrzymuje się na tym etapie. Niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, że jest coś więcej ponad miękkie, płynne ruchy wykonywane w wolnym tempie, tak charakterystycznym dla drugiego etapu praktyki. Na tym etapie ćwiczy się w ten sposób, gdyż niemożliwe jest na tym poziomie odczuwanie subtelnych sygnałów płynących z ciała gdy poruszamy się szybko. W konsekwencji nasze ruchy nie będą związane z qi i usztywnimy się nie będąc w stanie rozwinąć szybkości i siły. To tak jak z nauką jazdy samochodem, najpierw uczymy się jeździć powoli, zmieniać biegi, manewrować, a gdy to opanujemy, możemy dodać gazu i przyspieszyć.

Dopiero, gdy w każdym momencie wykonywania formy jesteśmy świadomi pracy dantian i przepływu energii qi, jesteśmy gotowi do nauki formy Pao Chui. Forma ta wymaga swobodnego i nieskrępowanego przepływu qi. Po opanowaniu zakorzenienia, stabilności i harmonii ruchów, możemy zacząć pracę nad lekkością, szybkością i siłą. Do tego potrzebna jest dużo większa świadomość ruchów dantian, gdyż zmiany qi są subtelne i szybkie. Nie ma innej drogi jak tylko świadome, systematyczne powtarzanie ruchów formy, co do których jesteśmy pewni, że zachowują zasady przepływu qi. Niezbędna jest też co pewien czas, korekta ze strony kompetentnego Mistrza. Mistrz Chen Xiaowamg powtarza często, że aż do ukończenia trzeciego etapu, pomoc Mistrza jest niezbędna, gdyż łatwo popaść w samozadowolenie i tworzyć własne wyobrażenia na temat prawidłowego krążenia qi.

Forma Pao Chui jest pełna gwałtownych wyładowań energii fa jin, podskoków i obrotów, ruchy są płynnie ze sobą powiązane, Yin i Yang w pełnej harmonii następują po sobie. Ćwiczenie tej formy rozwija szybkość, lekkość i dynamikę ruchów. O ile na drugim etapie uczymy się odczuwać qi i podążać za jej ruchem, to na trzecim etapie uczymy się kontrolować qi i kierować ją do dowolnej części ciała. Czwarty i piąty etap rozwoju dotyczy praktyki z energią partnera i swobodnego stosowania technik Taijiquan w praktyce.

Praktyka Taijiquan to długa i żmudna droga, pełna zakrętów i pułapek. Bez dobrego przewodnika i mapy bardzo łatwo jest pobłądzić.

Wszyscy, którzy uważają, że znają formę w momencie, gdy nauczyli się tylko kolejności ruchów, biorą palec wskazujący Księżyc za Księżyc i w swym ograniczeniu nie są w stanie dostrzec jego blasku.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.