Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 13 (SIERPIEŃ 2000)

Chi Kung

"SHII SOEI JING" - SEKRET KLASZTORU SHAOLIN
SHAOLIN CHI KUNG - CZĘŚĆ PIĄTA
Sławomir Pawłowski

(Gdyńska Szkoła Shaolin Kung Fu)

Prawdziwy mistrz Quan-Fa
musi być mistrzem zarówno twardej, jak i miękkiej Drogi.
Musi on być pełen mocy wewnętrznej i siły zewnętrznej.
Musi on być człowiekiem mądrym i wykształconym,
posiadającym wiedzę odnośnie grup etnicznych (tzn. ludzi),
dokumentów oraz z zakresu filozofii.
Musi on wiedzieć jak niszczyć oraz jak wyleczyć.

- maksyma Kung Fu

Shii Soei Jing, tzn. "Księga Przemywania Szpiku Kostnego" (określana dalej skrótowo jako "S.S.J."), wraz z Yi Gin Jing, tzn. ,,Księgą Przemiany Ścięgien", Luohan Shi Ba Shou, tzn. "Formą Osiemnastu Rąk Luohan" oraz Buddyzmem Chan (jap. Zen), stanowią spuściznę pozostawioną mnichom klasztoru Shaolin przez jednego człowieka. Był nim (jeśli liczyć poczuwszy od samego Buddy) 28 patriarcha buddyzmu, człowiek o legendarnej, wręcz demonicznej sile ducha, znany jako Bodhidharma, lub skrótowo Da Mo. Zreformował on nie tylko sam Buddyzm do formy określanej jako Chan (jap. Zen) lecz w skutek własnych przemyśleń i doświadczeń wskazał zarówno nowy kierunek w rozwoju sztuki walki klasztoru Shaolin, jak i przekazał swoim uczniom - mnichom tej świątyni - kompletny system ćwiczeń Chi Kung łączący i zawierający w sobie cały w/w pozostawioną przez niego wiedzę.

Otwarcie Górnej Bramy "Otwarcie Górnej Bramy"
 
Umieść lewą dłoń nad punktem Bai Hui,
a połóż na niej.
Masuj okrężnymi ruchami szczyt głowy.
Przez pierwsze pół okręgu z wdechem,
a drugą połowę z wydechem.
Wykonaj 10 cykli zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara,
po czym kolejne 10 cykli w przeciwnym kierunku.

Decydując się na napisanie artykułu nt. S.S.J. mam świadomość, że będę w stanie ze względu na ograniczoną objętość tekstu, przedstawić jej założenia i cele jedynie w ogólnym zarysie. Szczegółowa analiza i rozważania miałyby objętość kilku książek. Ze względu na swoją złożoność, trudność w opanowaniu oraz wysokie wymagania stawiane jej praktykom, wiedza zawarta w S.S.J. utrzymywana była przez wieki w głębokiej tajemnicy, czyniąc z niej sztukę przekazywaną tak elitarnie, że nawet w obrębie samego klasztoru, w każdej generacji było zaledwie kilku mnichów mających możliwość zapoznania się z treścią tego dzieła i praktycznie nauczanych. Utrzymywanie S.S.J. w tak głębokiej tajemnicy przez stulecia doprowadziło do sytuacji, w której samą księgę, jak i zawartą w niej wiedzę uznano za bezpowrotnie stracone. Szczęśliwie dla nas treść księgi S.S..I. wydostała się poza klasztorne mury i obecnie dla wszystkich entuzjastów Chi Kung stanowi ona przysłowiową "perłę w koronie" umożliwiając nielicznym praktykę Chi Kung na najwyższym z możliwych poziomie. Praktyka S.S.J. poprzez ćwiczenia psychofizyczne Chi Kung zarówno Wei Dan, jak i Nei Dan wprowadza adepta w bardzo głębokie poziomy Chi Kung, umożliwiając osiągnięcie jednego lub kilku z następujących celów:

 1. Osiągnięcie w zdrowiu długowieczności (określanej przez Chińczyków, jako nieśmiertelność).
 2. Osiągnięcie oświecenia (nazywanego także Kapturem Buddy).
 3. Osiągnięcie wysokiego poziomu i skuteczności w sztukach walki.

Droga ta jest na tyle trudną do opanowania, że nawet sam Da Mo określił ją następująco:

Tao Buddy jest twarde i trudne. Wymaga eonów wysiłku, cierpliwości i ciężkiej pracy. Jak można mieć nadzieję na osiągnięcie Tao kilkoma uczynkami i niewielką mądrością? Jak można osiągnąć Tao będąc pełnym arogancji i łudząc się, że to bardzo łatwe? Jeśli ktoś tego próbuje, próbuje na próżno. (1)
Otwarcie Górnej Bramy
"Rozwarcie sfery Chi".

Praktyka S.S.J opiera się na doskonałej znajomości i świadomości siebie zarówno w aspekcie ciała fizycznego jak i aspekcie psychicznym (duchowym).
TAO TE CHING powiada:

Ten kto zna innych, jest mędrcem.
Ten kto pozna siebie, jest oświeconym.

Kandydat przed rozpoczęciem ćwiczeń S.S.J musi najpierw przejść kilkuletni okres niezbędnych praktyk wstępnych, na które składają się:

 1. - Głęboka medytacja Chan.
  Pierwszym krokiem wiodącym do rozpoczęcia praktyki S.S.J, i zarazem ostatnim krokiem samej praktyki S.S.J jest głęboka medytacja Chan. Uspokaja ona ćwiczącego emocjonalnie, oczyszcza jego ducha, umożliwiając wgląd w samego siebie i rozpoczęcie treningu zmierzającego do opanowania małego krążenia Chi (Xiao Zhou Tien), polegającym na udrożnieniu i osiągnięciu swobodnego przepływu energii wewnętrznej Chi przez naczynia Ren Mei (zbiornik Twórczy) i Du Mei (zbiornik Zarządzający).

  medytacja Ch'an
  "Pierwszym krokiem wiodącym rozpoczęcia praktyki Shii Soei Jing
  i zarazem ostatnim krokiem samej praktyki jest głęboka medytacja Ch'an"

 2. - Codzienna praktyka ćwiczeń Yi Gin Jing ("Y.G.J") w połączeniu z tradycyjnym masażem chińskim.
  Zadaniem ćwiczeń Y.G.J jest zbudowanie silnego ciała fizycznego, a także silnego ducha. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem praktyk związanych z S.S.J ćwiczyć Y.G.J przez minimum trzy lata. Skrócenie czasu ćwiczenia wstępnego Y.G.J uniemożliwi osiągnięcie w przyszłości celów stawianych przed S.S.J. Trening Y.G.J wspomagany być musi masażem, którego celem jest rozbudzenie i zrównoważenie Chi zarówno u masującego, jak i masowanego. Masaż towarzyszący praktyce Y.G.J. podzielony jest na wiele etapów, w zależności od czasokresu praktyki Y.G.J, oddziałując stopniowo na coraz większe partie ciała, rozbudzając i rozprowadzając Chi od góry w dół, od środka ku krańcom ciała, by w końcowym okresie trzyletniej praktyki Y.G.J wspomóc utworzenie wokół organizmu ćwiczącego "koszuli" energetycznej, chroniącej go przed chorobami i zachowującej w zdrowiu. Istotnym jest, aby masaż wspomagany był wcieraniem w ciało masowanego ziołowych mikstur, a także zażywaniem przez niego innych ziołowych specyfików doustnie. W czasie trzyletniego treningu Y.G.J zaleca się wykonywanie codziennie trzech masaży w ważnej dla sukcesu atmosferze wzajemnej życzliwości.
  Wykonywanie Y.G.J wraz z towarzyszącym mu masażem oraz specyficznymi rodzajami oddychania, dadzą w końcowym efekcie skumulowanie w organizmie ćwiczącego energii Chi w dużym nadmiarze oraz pełne otwarcie małego obiegu Chi.
  O ile, jak powyżej wspomniano, znaczące efekty w treningu Y.G.J. można osiągnąć już po trzech latach praktyki, o tyle na zauważalne efekty w praktyce S.S.J. trzeba czekać minimum dziesięć lat.

 3. - Opanowanie w pełni wiedzy dotyczącej:
   

W okresie praktyki wstępnej zalecane jest stosowanie właściwej diety oraz wstrzemięźliwości seksualnej.
Całą drogę związaną z praktyką S.S.J. określa powiedzenie (2): Stawianie fundamentu w ciągu stu dni (3) jest wstępnym poziomem wymaganym dla transmutacji Jing w Chi oraz, że dziesięciomiesięczna ciąża (4) jest wstępnym poziomem koniecznym do transmutacji Chi w Shen. Trzyletnie karmienie piersią (5) jest początkiem transmutacji Shen w próżnię lub Pustkę. I na końcu wpatrywanie się w ścianę przez dziewięć lat (6) jest ostatnim krokiem wymaganym do przełamania pustej przestrzeni (7).

Pod koniec drugiego roku treningu Y.G.J, należy rozpocząć trening cyrkulacji Chi Ścieżką Wody, poprzez rdzeń kręgowy i mózg, jako pierwszy krok na drodze S.S.J. Po zakończeniu trzyletniego treningu wstępnego Y.G.J, należy rozpocząć praktykę Dużego Krążenia Chi (Da Zhou Tien), polegającą na świadomym kierowaniu przepływem Chi w ośmiu zbiornikach i dwunastu kanałach, określanych wspólną nazwą "Chi Mei". Na tym etapie niezbędna jest gruntowna wiedza z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Po opanowaniu Da Zhou Tien w Chi Mei, rozwija się kierowanie przepływem Chi w naczyniach krwionośnych, mięśniach, organach wewnętrznych, poprzez rdzeń kręgowy i mózg, wnętrze stawów i szpik kostny wszystkich kości, aż po krańce ciała. Wg Buddyzmu wyróżnia się tu cztery cielesne zakończenia, do których prowadzi się Chi (8):

Ta totalna kontrola cyrkulacji Chi wewnątrz ciała może być przyswajana jedynie pod nadzorem kompetentnego mistrza, gdyż samodzielne działania na zasadzie "prób i błędów" mogą mieć fatalne skutki dla zdrowia, stanowiąc nawet zagrożenie dla życia. Z tego powodu celowo opuszczę szczegółowy instruktaż techniczny S.S.J.. Głównym celem S.S.J. jest oczyszczenie i odświeżenie za pomocą Chi szpiku kostnego, rdzenia kręgowego i mózgu, uaktywniając przy okazji niektóre bierne w działaniu jego obszary oraz osiągnięcie mocy duchowej. Wskutek ćwiczeń S.S.J., szpik kostny stanie się zdrowy i wysoce wydajny w swym działaniu krwiotwórczym, jak ma to miejsce u zdrowego małego dziecka. Widać tu duże, nie zbadane jeszcze pola działań pomocnych np. w leczeniu białaczki.

Mnich Shaoliński I You Wen w swej książce pt. "Sztuki walki klasztoru Shaolin" napisał:

W S.S.J. Bodhidharma wyszedł z założenia, że człowiek rodzi się z miłości, natomiast wszelkie uczucia pochodzą z namiętności, w związku z czym, zgodnie z nauką Buddyzmu Chan (jap. Zen), należy swoje wnętrze duchowe i emocjonalne niejako "przemyć da czysta" - tak, aby człowiek stał się czysty i pusty, gdyż jedynie wówczas jest możliwa medytacja prowadząca do osiągnięcia stanu Buddy, czyli doświadczenia Tao (9)

Aby osiągnąć ostateczny cel praktyki S.S.J., należy przejść następujące etapy:

 1. Rozwinięcie i oczyszczenie siły witalnej Jing:
  Witalność Jing wytwarzana i przechowywana jest w nerkach i narządach płciowych człowieka (tj. jądrach i jajnikach). Na poziomie podstawowym jest to energia obecna już przy transkrypcji i translacji DNA i RNA, obecna przy tworzeniu się i funkcjach hormonów i chromosomów, by w dojrzałej formie manifestować się w pełnych Jing i Chi plemnikach i komórkach jajowych. Ćwiczenia S.S.J. zarówno Wei jak i Nei Dan na poziomie podstawowym rozbudzają i oczyszczają Jing.
  W przypadku mężczyzn niezbędna jest wstrzemięźliwość seksualna gdyż poprzez ejakulację Jing jest osłabiony i częściowo tracony natomiast Chi ulega rozproszeniu (podobnie jak kryształ po rozbiciu rozpada się na drobne kawałeczki). Ponowne odbudowanie Jing i Chi zajmuje od kilku godzin do wielu dni.
  W przypadku kobiet rzecz ma się odwrotnie, gdyż w trakcie zbliżenia nie dość, że nie tracą one swoich zapasów Jing i Chi, lecz zachowując je są w stanie "wchłonąć" Jing i Chi zawarte w nasieniu partnera. Właśnie dlatego mężczyźni po ejakulacji bywają senni. Kobiety tracą swój Jing i Chi w trakcie menstruacji, choroby lub porodu. Każdy człowiek powinien zatem szukać źródeł swojego Jing w plemniku i komórce jajowej swoich rodziców.

 2. Przemiana (transmutacja) Jing w Chi i Chi w Shen.
  Następuje ona podczas złożonych praktyk psychofizycznych. Używając porównania, proces ten przebiega podobnie do procesu zmiany stanu skupienia wody - z kostki lodu w płyn, z płynu w parę wodną. Odbywa się to w połączeniu z oczyszczaniem Chi, i podnoszeniem z dolnego, poprzez środkowy do górnego Dan Tien, gdzie zachodzi przemiana w Shen.

 3. Oczyszczenie i rozwinięcie Shen, ogniskowanie Shen, roztopienie ducha w wiecznym Tao. Na tym poziomie zanikają powoli praktyki Wei i Nei Dan, na samym końcu zanika również medytacja Chan, następuje oświecenie.

Ćwiczenia Wei Dan S.S.J. w celu rozbudzenia Jing, zwiększenia ilości Chi, wywołania żywszego przepływu Chi Ścieżką Wody, itp. wykorzystuje stymulację manualną organów płciowych. Nie jest to domena wyłącznie ćwiczeń S.S.J., gdyż wiele starożytnych praktyk taoistycznych również zawiera podobne metody i cele. Można tu wymienić przykładowo: Bo Zhen Fua (trzymać prawdziwą energię), Chen Xi Yi Jiang Niu Wang Ye Xing (Spoglądaj na księżyc uspokoisz Jing Je), Xu Jing Tian Shi Shui Fa (Sposób na spanie) (10). Stymulacja ta nie prowadzi do ejakulacji, oparta jest o trzynaście sekretnych słów podzielonych na dwie grupy oraz jedno słowo wiążące je w całość. Pierwszą grupę stanowią słowa: Jeng, Rou, Tsuo, Hang i Pai, odnoszące się do treningu związanego z jądrami, natomiast słowa: Woh, Shuh, Yeang, Ien, Sher, Tyi, Bi i Shuai, odnoszą się do ćwiczeń związanych z penisem. Słowem wiążącym jest Gan. W trakcie ćwiczeń wykorzystuje się różne przybory. Ze względu na rozległość tematu i zagrożenia dla zdrowia, nie będę się wdawał w szczegółowy opis w/w praktyk.

Oprócz długowieczności i oświecenia, wskutek treningu S.S.J. można osiągnąć wysoką skuteczność w sztukach walki. Wynika to z łączenia treningu technicznego sztuk walki z ćwiczeniami Y.G.J (rozwijającymi muskulaturę, cechy motoryczne oraz poziom energii Chi), wiedzą medyczną, opanowaniem emocjonalnym i rozwojem duchowym, jakie niesie ze sobą S.S.J.. Wysokiej klasy technika walki wspomagana odpowiednią siłą, dynamiką i elastycznością ruchu, połączona z umiejętnością transmisji energii Chi w zadawanym uderzeniu do organizmu przeciwnika, wraz z chirurgiczną dokładnością ciosu trafiającego w punkt witalny lub miejsce wstrząsorodne, podnosi w dużej mierze skuteczność w walce.

Poszukiwanie, odkrywanie i fascynacja ukrytymi możliwościami ciała i ducha człowieka towarzyszą nam od stuleci. Na przestrzeni dziejów w różnych kulturach były to różne drogi, i przyświecały im różne cele. W Chinach na wysokim poziomie praktyki Chi Kung buddyjskie i taoistyczne drogi poszukiwań i kultywacji Chi, w dużej mierze zazębiały się, dążąc do zbliżonych lub tych samych celów. U schyłku XX wieku cywilizacja zachodu nadal zauroczona jest głębią starożytnej filozofii wschodu. Przykładem tego mogą być słowa utworu zespołu Black Sabbath pt. "Narodowy Akrobata":

Jestem światem, który skrywa uniwersalny sekret wszystkich czasów
Destrukcja pustych przestrzeni jest moją jedną, jedyną zbrodnią
Żyłem tysiąc razy i odkryłem czym jest wiara w siebie.
Myśli i wyobrażenia, nienarodzone dziecko nigdy nie poczęte
Gdy zderzają się małe światy, jestem uwięziony wewnątrz łona
A rozbłyskujące wspomnienia są wejściem do nigdy nie kończącej się studni
Imię, które spogląda w dół na twarz
Dziecko, które nigdy nie poznało, co czyni z człowieka mężczyznę
Śmiertelne ciemności, które ogarniają los tych, którzy nigdy nie biegną
Cóż - wiem, że ciężko jest poznać przyczynę "dlaczego"
Wiem, że zrozumiesz więcej, gdy nadejdzie czas śmierci
Nie wiesz, że życie, które posiadasz jest jedynym.
Pozwól ciału zasnąć, by twoja dusza żyła nadal
To miłość dała ci życie, a teraz to twój problem
Niewidoczne oko wewnętrznego życia przywróci twoją duszę
Wciąż patrzę, lecz nie dotykam
Nasiona życia są zasiane
Kurtyna przyszłości opada a sekret pozostaje nieodkryty ...
Pamiętaj jedynie, ze miłość jest życiem, a nienawiść żywą śmiercią
Traktuj swe życie tak, Jak jest tego warte i żyj każdym oddechem
Patrząc w przeszłość na to co przeżyłem i czego się nauczyłem
Teraz zastanawiam się
Oto czekam i mogę się jedynie domyślać, co przyniesie życie...

Reasumując: Treningi Y.G.J i S.S.J., pomimo, ze są od siebie różne, nawzajem się uzupełniają jak Yin i Yang. S.S.J. stanowi swego rodzaju rozwinięcie, dopełnienie i kontynuację drogi rozpoczętej wraz z treningiem Y.G.J, przy czym o ile trening Y.G.J odnosi się głównie do przywrócenia i utrzymania w zdrowiu ciała fizycznego oraz zwiększenia w nim ilości Chi krążącej bez przeszkód w Xiao Zhou Tien, o tyle trening S.S.J. odnosi się głównie do treningu ducha, umożliwiając osiągnięcie długowieczności, oświecenia wysokich umiejętności w sztukach walki. Niemożliwe jest osiągnięcie pozytywnych efektów w treningu S.S.J., bez poprzedzającego go kilkuletniego treningu Y.G.J. Praktyka S.S.J. jest o wiele trudniejsza od Y.G.J, bazująca na Da Zhou Tien i przemianie Jing w Chi, a Chi w Shen, wykorzystująca w celu rozbudzenia Jing i polepszenia cyrkulacji Chi oraz podniesienia jej do górnego Dan Tien manualną stymulacją organów płciowych. Są to ćwiczenia wykonywane w pełnym opanowaniu, nie wzbudzając namiętności ani pożądania seksualnego, nie powodując ejakulacji. Zarówno trening Y.G.J, jak i S.S.J. niezbędnie wymaga stosowania zewnętrznie (w postaci wywarów) i wewnętrznie w postaci pastylek ziołowych specyfików wzmacniających efekty wykonywanych ćwiczeń. Łącznie jest ich kilkadziesiąt, o różnym działaniu, stosowanych na różnych etapach treningu, nie wolno nigdy stosować dwóch równocześnie. Oba rodzaje treningu mogą być wykonywane jedynie pod nadzorem kompetentnego mistrza.

Na zakończenie warto dodać, ze do dnia dzisiejszego w klasztorze Shaolin istnieje odłam Tai Tzu Men (tzw. "Odłam Przodka"), w ramach którego mnisi doskonalą się wyłącznie poprzez spuściznę pozostawioną przez Da Mo. Uważają oni, że pięć metod, tj.: Chan (jap. Zen), masaż, Y.G.J, S.S.J. i Luohan Shi Ba Shou niby pięć palców dłoni tworzy dopełniając się zamkniętą całość, która w zależności od sytuacji może okazać się pomocną dłonią, lub w razie potrzeby zewrzeć się w zaciśniętą pięść.

Gdynia 1998.04.09

P.S.
Wszystkie osoby zainteresowane kontaktem z Gdyńską Szkołą Shaolin Kung Fu lub pragnące podzielić się z autorem swoimi uwagami proszone są o kontakt poprzez internet na adres: luohan@poczta.ptl.com.pl .

PRZYPISY:

1. Huai-Chin Nan "Tao i Długowieczność", str. 142,143.Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.

2. Huai-Chin Nan "Tao i Długowieczność", str. 94.Wydawnictwo Zysk i S-ka. Poznań 1995.

3. Określenie to odnosi się do pierwszych stu dni treningu YGJ, podzielonego na trzy równe okresy. Zwrot ten podkreśla wagę trzech pierwszych miesięcy treningu, w trakcie którego Jing, Chi i Shen rozwiną się, a pięć organów (tj. serce, wątroba, płuca, nerki i śledziona) zostaną "obmyte" i wypełnione przez Chi. Zharmonizowane zostaną współzależne: umysł i ciało, osiągając wewnętrzne Yang i zewnętrzne Yin. Oznacza to silne i zdrowe wnętrze o mocnych narządach wewnętrznych z prawidłowym metabolizmem oraz łagodne zewnętrzne usposobienie wraz z w pełni rozwiniętymi i sprawnymi, lecz elastycznymi i rozluźnionymi ścięgnami i mięśniami.

4. Słowa te obrazują złożone procesy psychofizyczne zachodzące w trakcie dalszej dziesięciomiesięcznej praktyki. Przemiany w osobowości i "duchu" ćwiczącego, stwarzają zaczątki nowego "duchowego embriona", który rozwijany jest w trakcie dalszej praktyki S.S.J., będzie on traktowany jako niezależny duchowy byt. Powstaje on za sprawą działania umysłu (Yi) w punkcie Huang-ting podczas mieszenia się Chi Ognia z Chi Wody. W klasztorze Shaolin etap ten nazywany jest treningiem "dziecięcego Kung Fu". Trenujący mnich, wskutek wykonywanych ćwiczeń może być odmłodzony, wyglądając młodo, jak przysłowiowe dziecko: Pomimo, że jego włosy z wiekiem staną się białe jak pióra żurawia ,każda część jego ciała stanie się miękka jak brokat, lekka jak powiew i mocna jak stal".

5. Zwrot ten oznacza trzyletni okres treningu YGJ, niezbędny do wykształcenia fizycznego ciała całkowicie wypełnionego energią Chi oraz stworzenia zaczątków mocy duchowej. Oprócz Y.G.J w świątyni Shaolin stosuje się ćwiczenia wspomagające rozwój Chi i Shen. Należą do nich: "Śpiący Luohan", "Odwrotny Chan (Zen)", Kopnięcia w górę z Chi" oraz "Techniki trzymania się stóp Buddy". Wszystkie te ćwiczenia nie mogą być jednak wykonywane bez wcześniejszych trzech do pięciu lat ćwiczeń Y.G.J.

6. Określenie to nawiązuje bezpośrednio do Da Mo, który przez dziewięć lat zamieszkiwał samotnie w górskiej jaskini, nieopodal klasztoru Shaolin, oddając się głębokiej medytacji w pozycji siedzącej, będąc zwróconym twarzą do głazu znajdującego się w ścianie jaskini. Drogą do osiągnięcia mądrości i mocy duchowej jest systematyczna i głęboka medytacja Chan, wymagająca od medytującego zdecydowania i determinacji. Sam Da Mo powiedział: "Dopiero, gdy twój umysł jest tak silny, jak stojąca przed tobą ściana, możesz wejść na Drogę"

7. Przełamywanie pustej przestrzeni opiera się na praktykach mentalnych zawierających oddychanie duchowe (Shen), ogniskowanie Shen w punkcie, rozdzieleniu ciała i ducha, świadomym prowadzeniu ducha i wreszcie "nie działając" otwarciu się na wszystko zgodnie z prawem wiecznych przemian Tao, rozpuszczeniu się w Tao, co jest równoznaczne z pełnym oświeceniem, czyli osiągnięciem "Kaptura Buddy".

8. Fragment pracy magisterskiej autora obronionej na AWF Gdańsk pt. "Shaolin Luohan Quan jako system samoobrony i ćwiczeń fizycznych dla osób w każdym wieku."

9. Powyższe słowa sugerują, że trening S.S.J. stwarza dogodne warunki zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia tzw. "Oświecenia", pomimo, że jest to każdorazowo zdarzenie jednostkowe, spontaniczne i nieprzewidywalne co do czasu jego wystąpienia i jego głębi.

10. Powyższe ćwiczenia zilustrowane i opisane są w książce Yanfeng Gao pt. "Dao Yin - Starochińskie ćwiczenia lecznicze, zioła i dieta", wyd. "Zdrowie i Dom", Wrocław 1997r.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.