Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 21 (GRUDZIEŃ 2001)

Viet Vo Dao

INTERNATIONAL KEM VO COMBAT

logo Viet Vo Dao - 5 kB

V i e t V o
D a o

logo Vovinam - 4 kB

P O L S K A

International VVD

Viet Tai Chi

Vovinam Viet Vo Dao

Vo Co Truyen

00-683 Warszawa, ul. Marszałkowska 81 m. 12, tel. (0-22) 622-19-42
e-mail: rjozwiak@pgnig.com.pl

TECHNIKI VIET DAON CON
Ryszard Dung Tien Jóźwiak

Na łamach magazynów poświęconych MA kilkakrotnie przedstawione były techniki walki Viet Doan Con. Chciałbym czytelnikom przedstawić techniki walki tą bronią. Viet Doan Con (VDC) jest podobny do filipińskiej Escrimy (Arnis). Podobnie jak w Escrima do walki używa się jednej lub dwóch 60 cm pałek. Podobne są metody uderzeń. Rozwinięte są techniki, które można zaliczyć do zapaśniczych (duszenia, dzwignie, rzuty). Moim zdaniem w przeszłości musiały istnieć jakieś bliższe kontakty pomiędzy ekspertami filipińskimi i wietnamskimi. Widoczny jest wpływ pewnych elementów walki Arnis w technikach podstawowych. Nauka VDC odbywa się na kilku poziomach:

Ogólnie naukę Viet Doan Con /VDC/ wg. programu Dung Tien Duong - International VVD można podzielić na trzy etapy szkoleniowe (nie mylić ze stopniami szkoleniowymi):

I - KY THUAT CAN BAN - techniki podstawowe

Nhom mot - grupa pierwsza, obejmuje techniki TU VE /samoobrony/ przed atakiem kijem / proste ataki.

Nhom hai - techniki VDC wykonywane oburącz, podstawowe bloki i zbicia.

II - DON TRUNG CAP - techniki średniozaawansowane

Nhom ba - Ćwiczenia z partnerem w formie PHAN DON, jako interpretację QUYEN

zastosowanie podstawowych KHOA GO / dźwigni BOP CO (duszeń), QUANG (rzutów), DO (trzymań)

Nhom bon - ćwiczenia przygotowujące do technik walki np. VDC kontra nóż, pałka.

III - POZIOM MISTRZOWSKI

W poniższym artykule chciałbym pokazać czytelnikowi niektóre techniki VDC jak i ich zastosowanie. W pierwszej części przedstawiam samoobronę z zastosowaniem pałki jak również techniki obrony przed krótkim kijem.

Część pierwsza Tu Ve Viet Doan Con

A - obrona przed atakiem pałką

W momencie ataku pałką (czy innym przedmiotem) ważne jest zejście z linii ataku i skierowanie się w kierunku napastnika. Ma to na celu skrócenie dystansu i przechwycenie broni. Drugim etapem jest wykonanie skutecznego kontrataku na punkt witalny. W tym wypadku jest to atak na brodę przeciwnika otwartą dłonią - Chuong. Następnie kolejny kontratak za pomocą kolana - The goi. Po "zmiękczeniu" napastnika przystępujemy do wykonania rzutu lub obalenia. Całą obronę kończymy ciosem pięścią.

B - obrona za pomocą VDC przeciwko uchwytowi za ramię

Drugi przykład przedstawia zastosowanie VDC (Viet Doan Con) w momencie ataku napastnika za ubranie. VDC służy do odepchnięcia przeciwnika. Drugą, wolną ręką przechodzimy do założenia dzwigni na ramię (khoa go tay). Ważny jest moment ściągnięcia oponenta w dół poprzez duszenie VDC i naciskiem głową na głowę napastnika. Po pełnym obaleni przeciwnika zadajemy ciosy VDC w jego kończyny.

C - obrona za pomocą VDC przeciwko bocznemu atakowi pałką

Kolejny przykład użycia VDC dotyczy obrony za pomocą pałki przeciwko pałce. Przeciwnik atakuje VDC na zewnątrz. Nasza obrona polega na równoczesnym zejściu z linii ataku, zastopowania pałki naszym VDC i przechwyceniu wolną ręką atakującej dłoni. Po wyrwaniu broni zakładamy dzwignię na ramię i kończymy obronę duszeniem

D - obrona za pomocą VDC przeciwko pchnięciu w przód pałką

Podobnie jak w przykładzie C blokujemy za pomocą naszego VDC pchnięcie przeciwnika. Kontynujemy obronę poprzez wykonanie dzwigni, tym razem nadgarstkowej Khoa tay. Obronę kończymy poprzez wykonanie nacisku na głowę napastnika.

Wszystkie techniki należy wykonywać płynie pamiętając o tym, aby każdy ruch "wychodził" jeden z drugiego.

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.