Kolorowy napis z ideogramami: Świat Nei Jia

NR 17 (KWIECIEŃ 2001)

Historie prawdziwe, legendy i baśnie

YIN FU
Tomasz Twardowski

Yin Fu był pierwszym najdłuższym stażem uczniem Dong Hai Chuana, sławnego twórcy wewnętrznego stylu Baguazhang. Miał przez długi okres bardzo osobiste kontakty ze swoim nauczycielem i zaczął on uczyć Baguazhang kiedy większość przyszłych studentów Donga nie wiedziała, że taki styl istnieje. W przedstawieniu postaci Yin Fu problemem jest to, że mimo iż był on bardzo znany, fakty dotyczące jego życia różnią się znacznie, czasami wzajemnie wykluczają w przekazach mistrzów aktualnie uczących jego stylu. W próbie przedstawienia w miarę wiernej postaci Yin Fu tzn. bez faworyzowania żadnego przekazu skupimy się na informacjach pochodzących głownie od Pekińskich spadkobierców tradycji przekazu Yin Shi Baguazhang.

Yin Fu

Yin Fu

Yin Fu zwany również Shou Yin (Chudy Yin) , był urodzony w prowincji Hebei w wiosce Zhang Huai albo miasteczku Yi Xian (według rożnych źródeł) pomiędzy rokiem 1840 a 1842 (według rożnych źródeł). Jest również wiele niezgodności dotyczących młodości Yin Fu. Niektóre źródła podają, że trenował on w młodości styl węża inne, że Lohan Shaolin zaś inne, że Shaolin Quan Chantui, a niektóre nawet, że nie trenował sztuk walki aż do chwili kiedy poznał Dong Haichuana. Istnieją również inne wersje jak Yin Fu poznał Dong Hai Chuana swego przyszłego mistrza.

Według pierwszej wersji Yin Fu trenował Shaolin Quan Chantui, jego nauczycielem był Qi Feng Yi zwany również Hebei Daqiang ("główna włócznia Hebei"). Zgodnie ze zwyczajami tego okresu tenże mistrz usłyszawszy o sławie Dong Hai Chuana wysłał jednego z swoich uczniów, aby ten wyzwał Donga. Po przegranej wysłał następnego i następnego aż doszło do Yin Fu, który był jednym z lepszych studentów. Yin Fu również przegrał z Dong Hai Chuan, ale zafascynowany jego umiejętnościami postanowił zostać uczniem Donga. Yin Yu był bardzo pilnym studentem, ale nie miał przekonania do metod Baguzhang polegających na uderzaniu otwarta dłonią. Czasami w rozmowach ze swoim nauczycielem wręcz je wyśmiewał. Dong zagroził więc, że jeżeli jeszcze raz będzie się głupio uśmiechał przy pokazywaniu technik otwartą dłonią, to go ukarze. Niestety sytuacja się powtórzyła i Dong uderzając palcami dłoni wybił Yin Fu dwa przednie zęby. Od tej chwili Yin Fu trenował bardzo ciężko metody użycia dłoni w Baguazhang.

Według innego źródła Yin Fu nie trenował sztuk walki do chwili poznania Dong Hai Chuana. Yin Fu sprzedawał chińskie bułeczki na ulicach Pekinu, pracował bardzo ciężko, ale pewnego dnia został obrabowany. Postanowił więc ćwiczyć sztuki walki samemu uderzając w drzewo. Dong spotkał go podczas jego porannych ćwiczeń i zafascynowany determinacja z jaka Yin fu uderzał w drzewo zapytał go czy chce ćwiczyć sztuki walki, pierwotnie uczył go Lohan Shaolin, potem Baguazhang.

Według innej wersji Yin Fu trenował w młodości Mei Hua Quan oraz Lian Huan Tui. Po przybyciu do Pekinu słysząc o sławie Donga Hai Chuana postanowił zostać jego uczniem, sprzedając bułeczki zawsze kończył pracę niedaleko miejsca gdzie Dong uczył sztuka walki tzn. w pałacu księcia Su i rozpytywał się o Donga. Dong słysząc o determinacji tego młodego człowieka zgodził się go uczyć.

Według kolejnej wersji Yin Fu pomagał ojcu prowadzić restaurację niedaleko pałacu księcia Su. Dong Hai Chuan często zachodził do tej restauracji i był w dobrych stosunkach z ojcem Yin Fu, który pewnego dnia poprosił go o uczenie syna sztuk walki.

Inne źródło twierdzi, ze Yin Fu przybywając do Pekinu znał styl węża (She Xin Quan). Usłyszawszy o sławnym mistrzu Dong Haichuanie udał się do pałacu księcia Su i wyzwał go na pojedynek. Spotkał Donga, który właśnie trzymał woreczek z tytoniem w swojej lewej dłoni. Dong zgodził się na pojedynek i nie odkładając woreczka powiedział Yin Fu aby ten rozpoczął. Bez trudy zablokował atak Yin Fu prawa ręką poczym obrócił dłoń i uderzając palcami wybił Yin Fu dwa przednie, nie wypuszczając woreczka z tytoniem z prawej dłoni. Zaraz po tym Yin Fu poprosił Donga Hai Chuana o naukę. Niestety Dong odmówił. Zdesperowany Yin Fu ukląkł przed Dongiem oświadczając, ze będzie klęczał dopóki Dong się nie zgodził. Scenę tą obserwował książę Su (pracodawca Donga), któremu spodobało się zachowanie Yin Fu i poprosił Donga Hai Chuana, aby ten uczył Yin Fu. Prośbie księcia Dong nie mógł odmówić.

Zgodnie z kolejna wersja Yin Fu słyszał o Dong Hai Chuanie, sławnym z niezwykłych umiejętności walki. Dong uczył w pałacu księcia Su Lohan Shaolin, ale jego umiejętności były tak niezwykłe, że Yin Fu podejrzewał iż Dong uprawia sekretnie inna sztukę walki i postanowił wykraść jego sekrety. Codziennie starał się on spotkać Donga niedaleko pałacu księcia Su oferując mu darmowa bułeczkę. Na początku Dong zdawał się nie zauważać starań Yinfu, później powoli zaczął go rozpoznawać, nawet stał się do niego przyjacielski. Będąc zaintrygowany zawziętością młodego człowieka, zgodził się w końcu aby Yin Fu został jego uczniem.

Niezależnie od tego która historia jest prawdziwa, faktem jest, że Yin Fu do końca swego życia przykrywał braki w uzębieniu hodując wąsa.

Około roku 1866 niedługo po tym jak Yin Fu został uczniem Donga Hai Chuana, książę Su polecił Dongowi udać się do Mongolii Wewnętrznej by zebrać podatki z ziem lennych księcia. Dong Hai Chuan zabrał ze sobą Yin Fu jako pomoc. Dzięki temu Yin Fu mógł kontynuować naukę u Donga, przebywając ze swoim nauczycielem przez całe dnie. Wyprawa ta trwała parę lat (według niektórych źródeł aż 9 lat). Po powrocie do Pekinu Yinfu był już biegły w Baguazhang.

Dong pomógł Yinfu znajdując mu pracę nauczyciela sztuk walki. Sam zaś zdecydował się przyjąć kolejnego ucznia Ma Wei Qi.

Yin Fu rozpoczął nauczać jako uczeń sławnego Dong Hai Chuana co ściągnęło na niego uwagę innych. W tym okresie w biznesie nauczania sztuk walki najlepszą metodą pozyskiwania sławy i co za tym idzie studentów, było publiczne zwycięstwo nad kimś sławnym. Dlatego też Yin Fu musiał toczyć pojedynki z żądnymi sławy oponentami. Jeden z nich Yang Jun Feng zapukał do drzwi Yin Fu z wyzwaniem do walki. Yin Fu uprzejmie zaprosił go na herbatę. Podczas delektowanie się napojem Yang oświadczył, ze chciał zobaczyć sławne uniki Yin Fu wywodzące się z kroków Baguazhang. Yin Fu zgodził się, Yang chcąc go sprowokować, zażądał aby Yin Fu pozwolił, aby zawiązano mu ręce za plecami!!! Na to również Yin Fu wyraził zgodę. Yang Jun Feng rozpoczął atakować powoli i z kontrolą ale z czasem nie mogąc trafić Yin Fu stawał się agresywniejszy i jego ataki stawały się coraz silniejsze. Po pewnym czasie Yang nie miał już siły żeby kontynuować atak, a wciąż nie udało mu się uderzyć Yin Fu. Zadyszany padł wiec na kolana i poprosił Yin Fu o naukę.

Do sławniejszych i najlepszych uczniów Yin Fu należeli: Ma Gui, Li Yong Qing zwany również Wan Tong Li (od Wan Tong - nazwy jego sklepu z perłami), Ju Qing Yuan, Cui Zhen Dong, He Jin Gui, Liu Dong Chen, Cao Zhong Sheng, Men Bao Zhen, Zeng Zeng Qi, Gong Bao Tian, Liu Qing Fu i Yin Yu Zhang.

Po utrwaleniu pozycji swojej szkoły Yin Fu rozpoczął biznes ochroniarski, jego studenci ochraniali bogaczy z pekińskiej elity i ich domy. Dzięki wzbogaceniu mógł wysyłać każdego miesiąca pieniądze i żywność do rodzinnego miasteczka.

W tym okresie drogi Yin Fu oraz Dong Hai Chuana nieco się rozeszły tzn. Dong eunuch na dworze księcia Su, bardzo tradycjonalny miał za złe Yin Fu, iż ten po śmierci swojej żony numer jeden, zgodził się na to aby jedna z jego konkubin przejęła tytuł żony numer jeden. Według tradycji konfucjańskiej numer ten powinien zostać pusty i należeć do umarłej żony. Yin Fu jako człowiek z ludu nie tak tradycjonalny jak Dong nie uznawał tego za problem. Niestety Dong obraził się na swego głównego ucznia i zerwał kontakty pomiędzy nimi. Nie zaszkodziło to jednak biznesowi Yin Fu, który w tym czasie miał w Pekinie bardzo dobrą reputację.

Do ulubionych broni Yin Fu należały tzw. szpile Bagua tzn. metalowe pręty, długości trochę ponad 20 cm, zakończone z jednej strony ostrzem, z drugiej kulą. W każdym z nich na środku długości zamocowany był pierścień pozwalający na założenie na środkowy palec dłoni i obrotowe ruchy szpil.

Taką to bronią Yin Fu obronił się podczas nagłego ataku skrytobójcy biegłego w walce mieczem, nasłanego przez konkurencję. Odbyło to się na ulicy przy wielu świadkach, co przysporzyło Yin Fu sporo sławy.

W tym czasie Yin Fu został przedstawiony, przez swojego ucznia jednego z pomniejszych eunuchów cesarskich, eunuchowi numer dwa na dworze Cesarzowej Cixi - Cui Yu Gui. Cui biegły w sztukach walki zdecydował się na pojedynek z Yin Fu. Yin Fu wygrał ten pojedynek. Cui Yu Gui zdecydował więc, aby zatrudnić Yin Fu jako nauczyciela sztuk walki w Pałacu Cesarskim. Na to musiał jednak wyrazić zgodę główny eunuch Li Lian Ying. Tenże to zobaczywszy Yin Fu nie wierzył w jego umiejętności, ponieważ wyglądał on niepozornie, jakby wychudzony (Chudy Yin był jednym z przydomków Yin Fu). Obecny w tym czasie Cui Yu Gui poprosił, aby główny eunuch nie lekceważył umiejętności Yin Fu i polecił Yin Fu podejść. Zgodnie z etykieta Yin Fu musiał podejść i uklęknąć w wyznaczonym miejscu po czym oddać pokłon. Klękało się na specjalnym wypalanym jak cegły klęczniku, który był niezwykle twardy. Yin Fu klęknął tak dynamicznie, że klęcznik został zdruzgotany. Po tym zdarzeniu główny eunuch wyraził zgodę, aby Yin Fu został nauczycielem sztuk walki w Pałacu (odpowiadał on miedzy innymi za szkolenie pałacowych ochraniarzy).

Według niektórych źródeł w czasie Powstania Bokserów w 1900 roku ochraniał on Cesarzową Cixi podczas jej ucieczki z Pekinu do Xian. Według innych źródeł Cixi po powrocie do Pekinu zażądała aby Yin Fu mieszkał w Pałacu i był niejako pod ręka na przyszłość. Było to o tyle niezwykłe, że zgodnie z prawem cesarskim mężczyźni mieszkający na dworze musieli być eunuchami (eunuchem był również Dong Hai Chuan), Yin Fu zaś nie strącił swojej męskości.

W tym czasie Cesarzowa często życzyła sobie aby Yin Fu demonstrował swoje umiejętności w celu zabawienia jej dworzan. Pewnego dnia Cesarzowa zapragnęła uczyć się Baguazhang usłyszawszy, że wpływa ono dobrze na zdrowie. Yin Fu nie był ucieszony, cesarzowa w wieku około 60 lat była kapryśna i na pewno nie mogła sprostać wymogom treningowym Baguazhang (jako ciekawostkę można podać fakt, że do dnia dzisiejszego większość mistrzów uczących Yin Shi Baguazhang nie uczy kobiet ze względy na zbyt ciężkie wymagania treningowe prowadzące do zdeformowania kobiecej sylwetki). Nie wiedział wiec co robić!? Wiedział, że nierozważny krok pozbawi go głowy! Pomoc uzyskał od starego przyjaciela Dong Hai Chuana cesarskiego aptekarza - eunucha Du Bao. Tenże w ciągu jednej nocy stworzył skrypt prezentujący podstawy Baguazhang. Z tym oto skryptem Yin Fu pojawił się u Cesarzowej tłumacząc jej, że prości ludzie ćwiczą inaczej niż ona wcielenie boskości, dlatego prezentuje jej skrypt zawierający sekrety Baguazhang. Ucieszona Cesarzowa parę dni później zaprezentowało Yin Fu nieporadne ruchy, które on to oczywiście bardzo chwalił. Niedługo po tym Cesarzowa straciła zainteresowanie do nauki Baguazhang. Przebywał on w Pałacu do śmierci Cesarza Guang Xu.

Yin Fu podobno również uczył Baguazhang samego Cesarza Guang Xu, który to był zafascynowany umiejętnościami Yin Fu. Yin Fu polecił, aby cesarz codziennie rano wykonywał ćwiczenie Baguazhang polegające na specjalnym chodzeniu po kole - 300 okrążeń wokół drzewa. Pewnego dnia Yin Fu przybył na miejsce nauki nie zastał Cesarza, który udał się na polowanie, obrażony Yin Fu opuścił wiec pałac wychodząc z założenia, że Cesarz powinien poważać swojego nauczyciela. Mówi się, że Cesarz przeprosił Yin Fu i od tego czasu stał się gorliwym uczniem.

Yin Fu zmarł około 1911 roku (niektóre źródła podają datę rożną nawet o dwa lata) jako bogaty człowiek otoczony powszechnym szacunkiem. Należy podkreślić, że przed śmiercią swojego mistrza Dong Hai Chuana uzyskał jego przebaczenie i sam ufundował wielki monument na grób Donga. Jednakże niektórzy twierdzą iż fakt, że Yin Fu pozostawał długi czas poza otoczeniem Donga jest najlepszym wytłumaczeniem dlaczego Yin Fu Baguazhang jest tak rożne (m.in. znacznie twardsze) od innych odmian Baguazhang. Zwolennicy szkoły Yin Fu odpowiadają natomiast, że Yin Fu spędził ze swoim nauczycielem kilkanaście lat jako jedyny uczeń uczący się Baguzhang w tym czasie. Należy jednak podkreślić, że styl Yin Fu jest bardzo podobny do stylu Shi Ji Donga zięcia Dong Hai Chuana (Dong adoptował żonę Shi Ji Donga), w którego to domu Dong spędzał ostatnie lata swego życia. Styl Yin Fu często nazywany jest również Ying Zhangfa (twarde użycie dłoni) lub Leng Zhanfa (zimne użycie dłoni).

Powrót do spisu treści


Strona została przygotowana przez Tomasza Grycana.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące serwisu "Neijia" proszę przesyłać na adres:

Uwaga! Zanim wyślesz e-mail, przeczytaj dokładnie F.A.Q.

Powrót do strony głównej.